Chương trình Ưu đãi dành cho nhà bán mới (New Seller Incentives- NSI) là một loạt các đề xuất hoạt động chính thức trong giai đoạn mở bán trên Amazon căn cứ vào phân tích dữ liệu trong quá khứ để cung cấp cho người bán mới (chủ yếu bao gồm Đăng ký thương hiệu, tham gia Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), sử dụng quảng cáo Amazon Sponsored Product (Sản phẩm được Amazon tài trợ), sử dụng Coupon (Phiếu giảm giá của Amazon), v.v.).

**Điều kiện tham gia chương trình:
  • Người bán mới đáp ứng hai điều kiện sau sẽ được tự động tham gia chương trình Chương trình Ưu đãi cho nhà bán mới:
  • Người bán bắt đầu kinh doanh từ năm 2023: Người bán phải đăng ASIN đầu tiên có sẵn và cho phép đặt mua trong hoặc sau ngày 1 tháng 3 năm 2023 (Giờ Thái Bình Dương)
  • Người bán chuyên nghiệp: Người bán phải đăng ký trở thành Người bán chuyên nghiệp (Professional Sellers).
**Các nhà bán hàng mới đừng bỏ lỡ những lợi ích nổi bật sau:
  • Tối đa 50.000 USD hoàn tiền trên doanh số bán hàng có thương hiệu, được cấn trừ vào phí referral.
  • Các hỗ trợ bao hàm những kiến thức quan trọng cho việc phát triển kinh doanh lần đầu trên Amazon.
  • Tự động tham gia chương trình khi đăng ký bán thành công 1 ASIN và hoàn tất FBA sau ngày 01/03/2023.
Đồng thời, Amazon còn cung cấp một loạt chương trình ưu đãi chi phí cho các hoạt động này nhằm giảm rủi ro và phí tổn cho người bán khi tham gia, giúp người bán đạt được mức tăng trưởng doanh số nhanh chóng. Tìm hiểu thêm thông tin về NSI ngay tại website của Amazon Global Selling để được hỗ trợ nhanh nhất nhé !