Tự mình trải nghiệm, tải và cài đặt Elecard MPEG Player hôm nay! Elecard MPEG Player là phần mềm tương thích DirectShow® đem đến cho bạn khả năng giải mã MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP, H.264/AVC*, 3GP với độ phân giải cao, chất lượng hoàn hảo. Với bộ giải mã được tối ưu sử dụng CPU hiệu quả nhất, Elecard MPEG Player là sự lưa chọn tuyệt với cho những ai yêu thích hiệu suất hoạt động và khả năng tự động hóa cao mà không đòi hỏi phần cứng mạnh mẽ. Hỗ trợ đáng tin cậy hàng loạt các định dạng đa phương tiện thông dụng như AVI, WAV, MP3, MOV, cùng nhiều tính năng khác đem lại lợi ích cho mọi người dùng Elecard MPEG Player bằng cách đem mọi sự phong phú và lý thú của hệ thống HD DVD đến từng nhà.

DXVA hỗ trợ trong bộ giải mã video Elecard MPEG2 Video Decoder giảm thiểu đáng kể sử dụng CPU cũng như tăng cường hiệu suất hoạt động.
Elecard MPEG2 Video Decoder tích hợp trong trình media player tương thích với Windows XP Media Center Edition.


Các tính năng thông thường :
 • Hiển thị đúng tỉ lệ khung hình
 • Chế độ toàn màn hình Full Screen
 • Bắt khung hình video (theo từng pixel, theo tỉ lệ hay tùy người dùng định) cũng như lưu lại dưới dạng bmp/jpeg/gif
 • Hỗ trợ cho DirectShow và ActiveMovie
 • Audio MPEG-1 Layer (I, II, III)
 • Chức năng danh sách chơi Playlist
 • Kiểm soát âm thanh
 • Multiple Instances – chạy chương trình nhiều lần cùng lúc
 • Tương thích với card video hỗ trợ YUV overlay
 • Always on top – thiết lập trình player luôn nằm trên các cửa sổ khác
 • Chơi mọi định dạng đa phươn tiện thông dụng như AVI, WAV, MP3, MOV
Các tính năng độc quyền
 • Chơi/giải mã các video độ nét cao (High definition)
 • Chơi video độ phân giải cao trong thòi gian thực D1 720x480 ở 30fps cho NTSC và 720x576 ở 25fps cho PAL trên máy Pentium II 450 MHz hỗ trợ DirectX
 • Kiểm soát độ sáng
 • Bộ lọc khử liên kết dọc
 • Phép nội suy khử liên kết vùng
 • Các tùy chọn Seek forward và Seek backward – đem lại khả năng tìm kiếm xuyên suốt phim qua các bước. Bạn có thể ấn định độ dài bước theo các khoảng thời gian (1, 2, 5, 10, 15 và 30 giây) hay theo số khung hình
 • Chơi video ở ¼ độ phân giải gốc (chế độ xem trước)
 • Thông tin stream chi tiết từ các đầu đề hệ thống hay liên kh1c video cũng như từ các đầu đề mẫu âm thanh, các số liệu thống kê từ các bộ giải mã và các bộ dựng hình.
 • Mở các liên kết URL để trình chiếu
 • Cắt xén MPEG-2 với độ chính xác GOP-accurate bằng thủ tục re-multiplexing.
 • Cắt xén MP4 với độ chính xác GOP-accurate bằng thủ tục re-multiplexing
 • Cắt xén dữ liệu thô
 • Phát video ở chế độ toàn màn hình ngay khi khởi động. Chế độ này được tắt khi video kết thúc
 • Số liệu thống kê xuất audio stream (từ Audio Renderer)
 • MPEG-2 Audio, bao gồm định dạng không chính thức MPEG-2.5
 • Hỗ trợ MPEG-4
 • Hỗ trợ hệ thống MP4
 • Hỗ trợ 3GPP2
 • Hỗ trợ AAC (thử nghiệm)
 • Hỗ trợ tăng tốc phần cứng DXVA
_____________________________________

Experience for yourself, download and install Elecard MPEG Player today! Elecard MPEG Player is DirectShow® compatible software providing high resolution, full quality decoding of MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP, H.264/AVC*, 3GP. With its decoder optimized for the most efficient CPU usage, Elecard MPEG Player is a great choice for those who strive for high performance and robustness using low power hardware. Reliable support of a number of common multimedia formats such as AVI, WAV, MP3, MOV, and others greatly benefits all Elecard MPEG Player consumers by bringing all the richness and excitement of HD DVD into their homes.

DXVA support in the Elecard MPEG2 Video Decoder significantly decreases CPU usage and provides substantial performance gains.
Elecard MPEG2 Video Decoder incorporated in the media player is Windows XP Media Center Edition compatible.


Standard Features

# Displays correct aspect ratio
# Full Screen mode
# Video frame capturing (pixel-by-pixel, aspect ratio or user defined) and saving in bmp/jpeg/gif format
# DirectShow and ActiveMovie compliance
# Audio MPEG-1 Layer (I, II, III)
# Play list function
# Sound control
# Multiple Instances - enables using one or several player instances
# Compatible with the video card supporting the YUV overlay
# Always on top - provides player position over other windows
# Playback of all of the well-known and widespread multimedia formats such as: AVI, WAV, MP3, MOV

Exclusive Features

# High definition video playback/decoding
# Real-time, high resolution video playback at D1 720x480 at 30fps for NTSC and 720x576 at 25fps for PAL playback on Pentium II 450 MHz with DirectX
# Brightness control
# Deinterlace vertical filter
# Deinterlace field interpolation
# Seek forward and Seek backward options - provide the ability to look through a movie by step. You can define step size as an interval of time (1, 2, 5, 10, 15 and 30 seconds) or as a number of frames
# Quarter resolution playback (Preview mode)
# Detailed stream information from the video sequence and system headers and from the audio sample headers, statistics from the decoders and renderers.
# Opens URL for playback
# GOP-accurate MPEG-2 trimming using re-multiplexing procedure
# GOP-accurate MP4 trimming using re-multiplexing procedure
# Raw Data trimming
# Playback can be started in Full Screen mode at startup. This mode is switched off after movie ends
# Audio stream output statistics (from Audio Renderer)
# MPEG-2 Audio, including unofficial MPEG-2.5 format
# MPEG-4 support
# MP4 System support
# 3GPP2 support
# AAC support (evaluation only)
# DXVA hardware acceleration support

Homepage - Trang Chủ


[download + pass]http://www.mediafire.com/?yhemjvnoen2[/download + pass]