XP Codec Pack là một gói đầy đủ nhất giúp bạn chạy tất cả định dạng âm thanh và hình ảnh chủ yếu. Và để hoàn tất cảm nhận của bạn , thay vì 3 hoặc 4 công cụ chạy khác nhau bạn chọn một , công cụ hòa nhập đơn giản mà chạy hầu hết tất cả các files âm thanh và hình ảnh : Media Player Classic.

XP Codec Pack bao gồm :

* Bộ lọc AC3Filter 1.11
* Công cụ chia AVI Splitter 1.0.0.8
* Công cụ đọc CDXA Reader 1.0.0.1
* CoreAAC ( Công cụ giải mã AAC DirectShow Decoder) 1.2.0
* Công cụ giải mã CoreFlac Decoder 0.4
* Công cụ giải mã FFDShow MPEG-4 Video Decoder 2004.10.12
* Công cụ giải mã GPL MPEG-1/2 Decoder 0.1.2.0
* Công cụ chia Matroska Splitter 1.0.2.9
** Media Player Classic 6.4.9.0 rev. 611
* OggSplitter/CoreVorbis 1.1.0.79
* Bộ lọc RadLight APE Filter 1.0.0.4
* Bộ lọc RadLight MPC Filter 1.0.0.4
* Bộ lọc RadLight OFR Filter 1.0.0.4
* Bộ chia RealMedia Splitter 1.0.1.1
* Bộ lọc RadLight TTA Filter 1.0.0.2
* Nhận biết mã : The Codec Detective 2.0
* VSFilter (DirectVobSub) 2.38
* Bộ lọc AC3 Filter được cập nhật tới bản 1.11

__________________________________________

XP Codec Pack is one of the most complete codec pack which helps you to play all major audio and video formats. And to complete your multimedia experience, instead of 3 or 4 different players you get one, simple integrated player that plays almost all audio and video files: Media Player Classic.

XP Codec Pack includes :
* AVI Splitter 1.0.0.8
* CDXA Reader 1.0.0.2
* CoreAAC (AAC DirectShow Decoder) 1.2.0
* CoreFlac Decoder 0.4
* FFDShow MPEG-4 Video Decoder 2004.10.12
* GPL MPEG-1/2 Decoder 0.1.2.0
* Matroska Splitter 1.0.3.0
** Media Player Classic 6.4.9.1
* OggSplitter/CoreVorbis 1.1.0.79
* RadLight APE Filter 1.0.0.4
* RadLight MPC Filter 1.0.0.4
* RadLight OFR Filter 1.0.0.4
* RealMedia Splitter 1.0.1.2
* RadLight TTA Filter 1.0.0.2
* The Codec Detective 2.0
* VSFilter (DirectVobSub) 2.38

Changes in version 2.3.3:
* Improvements & bug fixes
* Complete translations for: Portuguese (many thanks to Joao Nelson), German (many thanks to tda-me) & Polish (many thanks to Serpher).

Homepage

Tải Về Với Pass congtruongit.com