FFDShow MPEG-4 Video - bộ giải mã&lọc DirectShow tuyệt vời để giải mã những phim DIVX, và xử lý ảnh
ffdshow bao gồm bộ lọc DirectShow và codec VFW cho việc nén, giải nén, xử lý video và audio.

Bạn có thể chơi hầu hết các dạng video bằng ffdshow.

FFDShow sử dụng libavcodec từ dự án ffmpeg cho việc giải nén video (có thể sử dụng xvid.dll với xvid codec), xử lý mã từ mplayer để tăng chất lượng của những phim có bitrate thấp, và bao gồm bộ lọc DirectShow từ XviD.

Một số chức năng chính của "FFDShow MPEG Video Decoder":


· giải mã video nhanh sử dụng tối ưu hóa MMX, SSE và 3DNow!
· hỗ trợ cho các codec khác nhau: XviD, tất cả phiên bản DivX, MS WMV, MPEG-1 và - MPEG-2
· xử lý ảnh cho chất lượng cao hơn
· điều khiển chất lượng tự động: tự động giảm mức tính toán khi CPU đang phải xử lý nhiều tác vụ
· điều chỉnh hue, saturation và luminance
· bộ lọc experimental sharpening
· noising (nếu bạn cần)
· presets
· miễn phí hoàn toàn completely: ffdshow được phát hành bởi GPL
· hỗ trợ rất nhiều định dạng phụ đề__________________________________________

FFDShow MPEG-4 Video - great DirectShow decoding filter for decompressing DIVX movies, picture postprocessing
ffdshow is a set of DirectShow filters and VFW codec for video compression, decompression and processing and audio compression and processing.

You can play almost any movie using ffdshow.

FFDShow uses libavcodec from ffmpeg project or for video decompression (it can use xvid.dll installed with xvid codec too), postprocessing code from mplayer to enhance visual quality of low bitrate movies, and is based on original DirectShow filter from XviD, which is GPL'ed educational implementation of MPEG4 encoder.

Here are some key features of "FFDShow MPEG Video Decoder":


· fast video decompression using optimized MMX, SSE and 3DNow! code
· support for different codecs: XviD, all DivX versions, MS WMV, MPEG-1 and - MPEG-2
· image postprocessing for higher playback quality
· automatic quality control: automatically reduces postprocessing level when CPU load is high
· hue, saturation and luminance correction
· experimental sharpening filter
· noising (of course if you want it)
· presets
· completely free software: ffdshow is distributed under GPL
· support for various subtitle formats

Homepage - Trang Chủ

Tải Về Với Pass congtruongit.com