K-Lite Mega Codec Pack là một bộ sưu tập của hầu hết các bộ mã và các công cụ liên quan. Codec nói ngắn gọn là dùng để nén và giải nén. Gói này bao gồm các codec cho hầu hết các hình thức nén như Divx và Xvid và các loại kém thông dụng khác nhưng có thể còn cần đến codec, cần để mã hóa và giả mã (chơi) các audio và video. Với K-Lite Mega Codec Pack bạn có thể chơi đến 99% tất cả các loại phim mà bạn download từ Internet. K-Lite Mega Codec Pack bao gồm K-Lite Codec Pack Full, Media Player Classic, Bsplayer và sự hỗ trợ của Smacker và bộ giải mã Monkey's Audio DirectShow.


____________________________________

The K-Lite Mega Codec Pack is a collection of almost all codecs and related tools. Codec is short for Compressor-decompressor. This Pack includes codecs for the most popular compressions like Divx and Xvid as well as some of the less popular but still necesary codecs, needed for encoding and decoding (playing) audio and video. With K-Lite Codec Pack you should be able to play 99% of all the movies that you download from the internet. The K-Lite Mega Codec Pack includes the K-Lite Codec Pack Full, Media Player Classic, BSplayer, Bink and Smacker playback support and Monkey's Audio DirectShow decoder.

Features of K-Lite Mega Codec Pack :

• Player:
- Media Player Classic [version 6.4.9.1 rev. 26]

• ffdshow:
- ffdshow [revision 1714]
- ffdshow VFW interface
- extra plugins

• DirectShow video decoding filters:
- XviD [version 1.2.0-dev build 2007-07-25]
- DivX [version 6.8.0.0]
- CoreAVC [version 1.5.0.0]
- On2 VP6 [version 6.4.2.0]
- On2 VP7 [version 7.0.10.0]
- MPEG-2 (Cyberlink) [version 8.1.0.1026]
- MPEG-2 (Gabest) [version 1.0.0.4]
- MPEG-1 (MainConcept) [version 1.0.0.78]

• DirectShow audio decoding filters:
- MP3 (Fraunhofer) [version 1.9.0.311]
- AC3/DTS/LPCM (AC3Filter) [version 1.46]
- Vorbis (CoreVorbis) [version 1.1.0.79]
- AAC (CoreAAC) [version 1.2.0.575]

• DirectShow audio parsers:
- MusePack (RadLight) [version 1.0.0.4]
- WavPack (CoreWavPack) [version 1.1.1]
- FLAC (madFLAC) [version 1.5]
- Monkey's Audio (DCoder) [version 1.0]
- OptimFROG (RadLight) [version 1.0.0.1]
- DC-Bass Source [version 1.1.0.0]
- AC3/DTS Source (AC3File) [version 0.5b]

• DirectShow source filters:
- AVI splitter (Gabest) [version 1.0.0.9]
- AVI splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.359.22]
- MP4 splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.359.22]
- MP4 splitter (Gabest) [version 1.0.0.4]
- Matroska splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.359.22]
- Matroska splitter (Gabest) [version 1.0.3.0]
- Ogg splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.359.22]
- Ogg splitter (Gabest) [version 1.0.0.1]
- MPEG PS/TS splitter (Gabest) [version 1.0.0.4]
- MPEG PS/TS splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.359.22]
- FLV splitter (Gabest) [version 1.0.0.3]
- CDDA Reader (Gabest) [version 1.0.0.2]
- CDXA Reader (Gabest) [version 1.0.0.2]

• DirectShow subtitle filter:
- DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.38]
- DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.33]

• Other filters:
Haali Video Renderer [version 1.7.359.22]

• VFW video codecs:
- XviD [version 1.2.0-dev build 2007-07-25]
- DivX Pro [version 6.8.0.14]
- x264 [revision 606]
- On2 VP6 [version 6.4.2.0]
- On2 VP7 [version 7.0.10.0]
- Intel Indeo 4 [version 4.51.16.2]
- Intel Indeo 5 [version 5.2562.15.54]
- Intel I.263 [version 2.55.1.16]
- huffyuv [version 2.1.1 CCE Patch 0.2.5]
- I420 (Helix) [version 1.2]
- YV12 (Helix) [version 1.2]

• ACM audio codecs:
- MP3 (Fraunhofer) [version 3.4.0.0]
- MP3 (LAME) [version 3.97]
- AC3ACM [version 1.4]
- Vorbis [version 0.0.3.6]
- DivX Audio [version 4.2.0.0]

• Real Alternative:
- RealMedia codecs [version 6.0.12.1662]
- RealMedia plugin for Internet Explorer
- RealMedia plugin for Firefox/Mozilla/Netscape/Opera
- RealMedia DirectShow splitter [version 1.0.1.2]

• Tools:
- Codec Tweak Tool [version 2.2.3]
- GSpot Codec Information Appliance [version 2.70a]
- VobSubStrip [version 0.11]
- GraphEdit [build 061102]
- Haali Muxer [version 1.7.359.22]
- AVI Fixed [version 2.0b1]
- FourCC Changer
- Bitrate Calculator

Changes K-Lite Mega Codec Pack 3.9.1

* Updated ffdshow to revision 1734
* Updated Haali Media Splitter to version 1.7.401.3
* The ffdshow whitelist is now disabled by default again
* Added options to the installer to allow Windows Explorer to generate video thumbnails for the following file types: .mkv .mp4 .hdmov .ogm .flv .ts .m2ts .rmvb
* Minor changes

Homepage

Tải Về Với Pass congtruongit.com