Tất cả CDs, WMA, MP3 và những dạng audio khác chạy trong hệ thống âm thanh vòng 5.1 bằng SRS Labs' Circle Surround II (CSII) thiết kế dành cho Windows Media
Player 11 Series. CSII kết hợp với Window media player series 11 mà không cần đường nối nào, cho phép bạn tùy chình nhiều kênh audio trên PC. CSII cũng mang đến tính năng kỹ thuật SRS' advanced TruBass and Dialog Clarity chuyển đổi âm thanh nguồn mono hay stereo sang hệ thống âm thanh 5.1 và cộng thêm chức năng nâng cao và làm rõ tiếng. phần mền này chắc chắn phải có cho bất kỳ hệ thống âm thanh đa kênh nào. Hãy dành cho hệ thống âm thanh máy tính của bạn có cơ hội trãi nghiệm phần mền này


_______________________________
All your CDs, WMA, MP3 and other streaming audio in 5.1 surround
sound with SRS Labs' Circle Surround II (CSII) Plugin for Windows Media
Player 11 Series
. The CSII seamlessly integrates Circle Surround's
powerful controls directly into the Windows Media Player 11 Series,
enabling you to customize the multichannel audio experience on your
PC. CSII also features SRS' advanced TruBass and Dialog Clarity
technologies which transforms mono or stereo sources into stunning 5.1
audio with added bass enhancement and clear vocals. This is must have
technology for any multichannel system. Get yours now and experience
the ultimate in PC audio!


HomePage - Trang chủ

Size:4.19M

Tải Về Với Pass congtruongit.com