Nếu bạn đang tìm một codec. Bạn có thể vào website Free-Codecs.com. Ở đây có rất nhiều loại codec của audio và video và cho phép bạn download miễn phí.