Bạn có thể xem file PSD một cách nhanh chóng bằng chính phần mềm windows photo viewer, ngoài ra nó còn hỗ trợ hiển thị thumbnail file PSD rất đẹp.

[MEDIA=youtube]KfQueuv-Yis?[/MEDIA]​
Bạn chỉ cần cài đặt phần mềm Ardfry PSD code rất nhỏ nhẹ ( 1.45M) hỗ trợ cả win 32 và 64 bit sau đây:
Download:
https://mega.co.nz/#!p5hhFB5L!Fw8BcyzR2eM1N-vKVW5ubG6bdcUY_k8iTM02IuN-t6g
http://www.mediafire.com/download/yjsbczq0j7nrqg3/Ardfry_PSD_Codec_1.6.1.0_congtruongit.com.rar