Adobe Dreamweaver CS5 - phiên bản mới của phần mềm để tạo các trang web chuyên nghiệp. Thiết kế bởi công cụ xác minh CSS, web phát triển cho các hệ thống quản lý nội dung, cũng như thuận tiện và chính xác của thử nghiệm khả năng tương thích với các trình duyệt thông qua việc tích hợp với Adobe BrowserLab, một dịch vụ trực tuyến mới của Adobe CS Live - đây là một CS5.V mới Adobe Dreamweaver Dreamweaver CS5 Hỗ trợ xuất hiện phổ biến CMS (Joomla, WordPress và Drupal), các tính năng tùy chỉnh PHP lời khuyên cho các lớp học và mã số cho các trang web cá nhân và nhiều hơn nữa.

Các tính năng mới trong Dreamweaver CS5:
- Mới hỗ trợ cho phổ biến CMS (Joomla, Drupal và WordPress!)
- Kiểm tra CSS
- Tích hợp với Adobe BrowserLab
- Dễ làm việc với các thuộc tính CSS
- Hỗ trợ mở rộng cho versioning
- Lời khuyên cho việc tạo mã PHP
- Lời khuyên cho việc mã hóa với việc sử dụng thư viện của bên thứ ba
- Cải thiện các trang CSS starter
- Dễ dàng thiết lập các trang web
- Browser Widgets
- Hội nhập của các trang web với các nhà phân tích từ Omniture Catalyst Kinh doanh và phân tích
Hệ điều hành: Windows 2000 / XP / Vista / 7

Hướng Dẫn
-----------------------
○ Done ○
Tải Về Với Pass congtruongit.com