Adobe Flash Professional CS6 | 1.91 GB
Ban đầu cài đặt tập tin: EXE + Cập nhật .7 z + | Hệ điều hành:. Của Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nhật

Phần mềm Adobe ® Flash ® Professional CS6 là một môi trường sáng tác mạnh mẽ để tạo hình ảnh động và các nội dung đa phương tiện. Thiết kế kinh nghiệm tương tác nhập vai mà hiện nay luôn trên máy tính để bàn và nhiều thiết bị, bao gồm máy tính bảng, điện thoại thông minh, và TV.
Xem các tính năng mới hàng đầu trong Flash Professional CS6

Tìm hiểu thêm về thế hệ ma tờ, mô phỏng điện thoại di động Adobe AIR ® ứng dụng, và các tính năng khác được giới thiệu trong phiên bản mới nhất của phần mềm hoạt hình hàng đầu cho sản xuất nội dung đa phương tiện phong phú.

Tìm hiểu thêm về hỗ trợ mới cho HTML5
Tải về phần mở rộng mới này để chuyển đổi sang HTML5 tạo ra dựa trên nội dung tương tác. Tiếp tục sử dụng các khả năng hình ảnh động cốt lõi và bản vẽ của Flash Professional CS6 và xuất khẩu javascript để nhắm mục tiêu CreateJS framework mã nguồn mở.

Mở rộng tầm tay của bạn trên các thiết bị và nền tảng
Đạt các thiết bị iOS của AndroidT và nhắm mục tiêu mới nhất của Adobe Flash Player và AIR runtimes. Cung cấp các ứng dụng với một thời gian chạy nhốt AIR đóng gói sẵn cho trải nghiệm người dùng tốt hơn, và khả năng thiết bị cụ thể truy cập với phần mở rộng tự nhiên dựng sẵn.

Hỗ trợ mới cho HTML5
Tận dụng một phần mở rộng mới (có riêng) để tạo ra nội dung HTML5 tương tác bằng cách xây dựng trên hình ảnh động cốt lõi và khả năng trong Flash Professional vẽ. Xuất khẩu như javascript để nhắm mục tiêu CreateJS framework mã nguồn mở.

Sprite sheet generation
Biểu tượng xuất khẩu và các chuỗi hình ảnh động để nhanh chóng tạo ra tấm ma giúp cải thiện kinh nghiệm chơi game, công việc, và hiệu suất.

Rộng nền tảng và thiết bị hỗ trợ
Đạt các thiết bị iOS của AndroidT và nhắm mục tiêu mới nhất của Adobe Flash Player và AIR runtimes.

Đóng gói sẵn Adobe tạo ra ứng dụng AIR
Tạo ra và cung cấp các ứng dụng với một thời gian chạy nhốt Adobe AIR đóng gói sẵn. Sắp xếp thử nghiệm ứng dụng và cho phép người dùng cuối để chạy nội dung của bạn mà không cần thêm tải.

Tải Về Với Pass congtruongit.com