Một trong những hoạt động đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho các cá nhân đó thông qua hoạt động kinh doanh. Mà để kinh doanh hiệu quả và đúng pháp luật, các cá nhân đó phải thành lập doanh nghiệp. Qua thời gian hoạt động lâu dài, các doanh nghiệp dần phát triển mạnh mẽ hơn và mong muốn mở rộng hoạt động của mình thông qua việc thành lập chi nhánh, công ty con hoặc văn phòng đại diện. Các loại hình này có đặc điểm, mục đích và lợi ích cho nhà kinh doanh khác nhau, vì vậy để có thể tìm ra loại hình doanh nghiệp nên mở phù hợp với đặc điểm của công ty, nhà đầu tư cần phân biệt ba loại hình này. Dưới đây là bài so sánh chi nhánh, công ty con và VPDD của Hãng luật Siglaw mà bạn có thể tham khảo để tìm ra loại hình phù hợp với doanh nghiệp của mình.

So sánh sự giống nhau & khác nhau giữa chi nhánh, công ty con, VPĐD
Điểm giống nhau
Liên Kết Với Công Ty Mẹ: Tất cả đều là các cơ cấu phụ thuộc vào một công ty mẹ. Mỗi loại cơ cấu này có một mức độ liên kết với công ty mẹ, nhưng đều được tạo ra để mở rộng và mở mang phạm vi hoạt động của công ty mẹ.
Đại Diện Pháp Lý: Tất cả đều có tư cách pháp lý riêng biệt. Công ty con thường được coi là một đơn vị pháp lý độc lập, trong khi chi nhánh và VPĐD thường có mức độ độc lập pháp lý nhất định.
Hoạt Động Tại Nhiều Địa Điểm: Tất cả đều được sử dụng để thực hiện hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau, giúp công ty mẹ có sự hiện diện và mở rộng thị trường.
Quản Lý từ Công Ty Mẹ: Mọi quyết định lớn vẫn thường được đưa ra bởi công ty mẹ. Dù có sự độc lập pháp lý nhưng các chi nhánh, công ty con, và VPĐD thường cần tuân theo chiến lược và quyết định của công ty mẹ.
Tuân Thủ Luật Lệ Địa Phương: Tất cả đều phải tuân thủ các quy định và luật lệ địa phương tại nơi họ hoạt động.
Chia Sẻ Thương Hiệu: Thường xuyên chia sẻ cùng một thương hiệu với công ty mẹ, giúp xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu toàn cầu.
Chia Sẻ Tài Chính và Kế Toán: Các đơn vị này thường cần chia sẻ thông tin tài chính và kế toán với công ty mẹ, đặc biệt là trong trường hợp của chi nhánh và công ty con.
Mục Tiêu Mở Rộng: Mục tiêu chung của cả ba loại cơ cấu này là mở rộng hoạt động kinh doanh và tận dụng cơ hội ở các địa phương khác nhau.
Điểm khác nhau
So sánh chi nhánh, công ty con, VPĐD
So sánh chi nhánh, công ty con, VPĐD
Mục Đích Hoạt Động
Chi Nhánh và Công Ty Con: Thường được tạo ra để mở rộng hoạt động kinh doanh và tận dụng cơ hội ở địa phương.

VPĐD: Thường được sử dụng cho mục đích quảng bá, nghiên cứu thị trường, và tạo mối quan hệ kinh doanh, nhưng không tham gia trực tiếp vào các hoạt động kinh doanh chủ yếu.

Tính Độc Lập và Pháp Lý
Chi Nhánh: Là một phần của công ty mẹ, chi nhánh không độc lập pháp lý và thường phản ánh tất cả các quyết định từ công ty mẹ.

Công Ty Con: Công ty con là một đơn vị pháp lý độc lập. Nó có thể hoạt động độc lập và có thể có quản lý và hệ thống chính sách riêng.

VPĐD: VPĐD không có tư cách pháp lý độc lập và chỉ là một đại diện của công ty mẹ, không có khả năng ký kết hợp đồng độc lập.

Quản Lý và Quyết Định
Chi Nhánh: Công ty mẹ giữ quyền quản lý và quyết định chủ yếu. Chi nhánh thường chỉ thực hiện các chính sách và quyết định đã được công ty mẹ phê duyệt.

Công Ty Con: Có quyền tự quản lý và ra quyết định theo cách phù hợp với môi trường và yêu cầu địa phương.

VPĐD: Chủ yếu là một cơ sở đại diện, không có quyền quản lý hay quyết định lớn. Các quyết định chủ yếu được đưa ra bởi công ty mẹ.

Trách Nhiệm Tài Chính
Chi Nhánh: Tài chính của chi nhánh thường được đảm bảo bởi tài sản của công ty mẹ. Chi nhánh thường không có trách nhiệm tài chính độc lập.

Công Ty Con: Có tư cách pháp lý độc lập, nên có trách nhiệm tài chính độc lập từ công ty mẹ.

VPĐD: Không có tư cách pháp lý độc lập, do đó không chịu trách nhiệm tài chính độc lập.

Thuế và Pháp Lý
Chi Nhánh: Thường chia sẻ cùng một số giấy tờ và thông tin thuế với công ty mẹ.

Công Ty Con: Có tư cách pháp lý độc lập, do đó thường cần tuân theo luật lệ và quy định thuế của quốc gia hoặc khu vực nơi nó hoạt động.

VPĐD: Chia sẻ nhiều thông tin pháp lý và thuế với công ty mẹ, thường không có tư cách pháp lý độc lập.

Chi phí mở
Công Ty Con: gồm nhiều chi phí như Chi phí Đăng ký và Thành lập (khoảng 100 nghìn), Phí Luật sư và Tư vấn Pháp lý (khoảng vài triệu), vốn Đầu Tư Tối Thiểu; Chi phí Đăng ký Thuế; Chi phí cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; phí con dấu và công bố mẫu dấu (450 nghìn)…. Tổng chi phí có thể thấp nhất là từ vài triệu, nhiều hơn có thể lên tới trăm triệu hoặc hàng tỷ. Dù vậy, khoản chi phí cũng tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của công ty, những ngành nghề càng yêu cầu phức tạp thì càng tốn nhiều chi phí.

Chi Nhánh: cũng tương tự công ty con, phí lập chi nhánh cũng tùy thuộc vào ngành mà nhà đầu tư kinh doanh, chi phí có thể vài triệu tới vài trăm triệu,…

VPĐD: văn phòng đại diện không có tư cách để kinh doanh như công ty con hoặc chi nhánh, nên chi phí thành lập cũng rẻ hơn, khoảng vài triệu.
Xem thêm: Dịch vụ Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của công ty luật siglaw.