Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty chứng khoán ở nước ngoài, công ty quản lý quỹ nước ngoài & không có tư cách pháp nhân. Để thành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại VN thì cần tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và được công ty mẹ chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của chi nhánh đó ở VN.

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam
Công ty chứng khoán nước ngoài được thành lập chi nhánh tại Việt Nam nếu đáp ứng được các các điều kiện sau đây:

Được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp;
Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp và báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.
Chưa thành lập, tham gia góp vốn vào công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam do công ty chứng khoán nước ngoài sở hữu trên 49% vốn điều lệ;
Vốn cấp cho chi nhánh tại Việt Nam đáp ứng: việc góp vốn điều lệ vào công ty chứng khoán phải bằng Đồng Việt Nam; vốn điều lệ tối thiểu cho từng nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ;
Chi nhánh dự kiến thành lập tại Việt Nam phải đáp ứng điều kiện:
Điều kiện về cơ sở vật chất bao gồm:

Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán;
Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Điều kiện về nhân sự bao gồm:

Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị cấp phép và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn bao gồm: Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật; Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác; Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ; Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
Trường hợp có Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn gồm Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật; Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác; Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ phụ trách.
Thành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại VN
Thành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại VN
Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại VN
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì công ty chứng khoán cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây nếu có nhu cầu thành lập chi nhánh, cụ thể:

Văn bản đề nghị theo Mẫu số 64 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
Quyết định của cấp có thẩm quyền theo Điều lệ công ty về việc thành lập chi nhánh tại Việt Nam; bổ nhiệm giám đốc, cấp vốn cho chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam. Lưu ý: Lý lịch tư pháp của Giám đốc chi nhánh được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ.
Văn bản chấp thuận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài nơi tổ chức kinh doanh chứng khoán có trụ sở chính (nếu có).
Các tài liệu liên quan đến quỹ đang đầu tư tại Việt Nam (nếu có).
Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài hoặc các văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cấp.
Báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được kiểm toán. Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài là công ty mẹ phải bổ sung báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.
Điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài.
Hợp đồng thuê địa điểm cùng thuyết minh cơ sở vật chất theo Mẫu số 65 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro
Danh sách nhân sự, bản thông tin cá nhân theo Mẫu số 66, Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này kèm theo lý lịch tư pháp của Giám đốc chi nhánh được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ.
Quy trình thành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại VN
Bước 1: Công ty chứng khoán nước ngoài chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ kể trên. Doanh nghiệp có thể thông qua bên thứ 3 để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ đầy đủ, tránh trường hợp mất thời gian chuẩn bị.

Bước 2: Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, có thể tiến hành nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

Bước 3: Tính từ ngày mà hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được nhận, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm tra cơ sở vật chất của chi nhánh trong khoảng mười lăm (15) ngày. Sau quá trình kiểm tra, nếu chi nhánh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thành lập, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ đưa ra quyết định chấp thuận. Ngược lại, nếu công ty chứng khoán không đáp ứng đủ các điều kiện, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ từ chối yêu cầu và cung cấp giải trình chi tiết bằng văn bản.

Bước 4: Sau khi nhận được sự chấp thuận, chi nhánh công ty có thời hạn ba tháng để bắt đầu triển khai hoạt động chính thức. Trong trường hợp vượt quá thời hạn này mà chi nhánh không thực hiện hoạt động, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thu hồi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh của công ty chứng khoán.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách thành lập chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại VN. Có bất cứ vấn đề gì thắc mắc hoặc chưa rõ về quy trình thành lập chi nhánh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Quý bạn đọc có thể liên hệ với Công ty luật Siglaw để được giải đáp nhanh nhất và chi tiết nhất:
Xem thêm: Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp FDI có vốn nước ngoài của công ty luật siglaw.