Anh Nhi cho em hỏi. Sao cái phần mềm này tận 5GB liền. Sao căng quá zậy:Ma (35)::Ma (35)::Ma (35):