Cũng là sản phẩm của cùng hãng Photodex, cũng có chức năng tạo slideshow, thế thì Proshow Producer có gì khác với ProShow Gold? Có thể nói một cách ngắn gọn: những gì ProShow Gold còn thiếu thì Producer đã bổ sung đầy đủ, và hơn thế nữa…

Một người dùng là dân chuyên nghiệp đã phát biểu trên web về Proshow Producer: “Sau nhiều năm tìm kiếm một phần mềm đồ họa trình diễn tốt nhất, tôi nghĩ rằng cuối cùng mình đã tìm ra nó.”


[FLASH]http://www.youtube.com/v/?feature=player_embedded&v=xPaH81-5FGc[/FLASH]

Giao diện mới

[FLASH]http://www.youtube.com/v/DhZ6S5oo-BI&feature=player_embedded[/FLASH]​
ProShow 5’s New Wizard & Effects Manager​


[FLASH]http://www.youtube.com/v/?feature=player_embedded&v=1kJUycWk8o8[/FLASH]


Tải Về Với Pass congtruongit.com

<div style="text-align: center">Tải Về Với Pass congtruongit.com

ID: congtruongit Pass:123456
Tải Về Với Pass congtruongit.com​</div>