Sản phẩm của Adobe là một sản phẩm nổi tiếng và đa năng hỗ trợ đồ họa, hoạt họa, coding, ... và mỗi sản phẩm có một chức năng chuyên dụng riêng. Việc cài vào máy cùng lúc hàng loạt sản phẩm của Adobe có lẽ bạn hơi e ngại nếu cấu hình máy tính bạn khiêm tốn.

Includes:

1. Portable Adobe Acrobat Reader 8
2. Portable Adobe After Effects CS3
3. Portable Adobe Audition v3.0
4. Portable Adobe Fireworks CS3
5. Portable Adobe Flash CS3
6. Portable Adobe GoLive CS3
7. Portable Adobe Illustrator CS3
8. Portable Adobe InDesign CS3
9. Portable Adobe Dreamwear CS3
10. Portable Adobe Page Maker v7.01
11. Portable Adobe Photoshop CS3 Extended


Link Download (Pass: chiaseit.org)

1. Portable Adobe Acrobat Reader 8

2. Portable Adobe After Effects CS3

3. Portable Adobe Audition v3.0

4. Portable Adobe Fireworks CS3

5. Portable Adobe Flash CS3

6. Portable Adobe GoLive CS3

7. Portable Adobe Illustrator CS3

8. Portable Adobe InDesign CS3

9. Portable Adobe Dreamwear CS3

10. Portable Adobe Page Maker v7.01

11. Portable Adobe Photoshop CS3 Extended​