<div style="text-align: center">

Collage Pro - cắt dán ảnh trong vài phút chỉ với một vài cú nhấp chuột. CollageIt là dễ sử dụng và sản xuất cắt dán tự động . Chỉ cần ba bước để thực hiện cắt dán tuyệt vời : thêm hình ảnh, thông số thiết lập và tạo ra cắt dán được xem trước - lưu cắt dán như định dạng hình ảnh, chẳng hạn như BMP, JPEG, PNG, TGA, GIF.

Các tính năng:
• Tạo ảnh ghép một cách tự động, Nhấp vào nút "Generate Preview" , CollageIt sẽ tạo ảnh ghép tự động theo các bức ảnh được thêm vào và các thông số mà không cần có bất kỳ điều chỉnh hoặc hướng dẫn để sử dụng.
• Dễ dàng sử dụng; ​​Dễ dàng cho người dùng của tất cả các cấp trải nghiệm để sử dụng. Cắt dán hoàn thiện sẽ được thực hiện bởi chỉ cần vài cú click chuột.
• Chỉ cần ba bước cần thiết; Chỉ cần ba bước để cắt dán ảnh-> thiết lập các thông số và tạo ra xem trước-> lưu cắt dán như tập tin hình ảnh.
• Cung cấp các tính năng nâng cao và chức năng để tạo ra các loại đa dạng của nghệ thuật cắt dán, Hỗ trợ tạo ảnh ghép với vài bức ảnh đến 100 bức ảnh. "Chế độ tự động xoay vòng" và "chế độ thưa thớt" cắt dán đa dạng hơn.
• Thời gian thực xem trước, siêu tốc độ, Xem trước ảnh ghép cuối cùng trong một giây.
• Các thông số thay đổi; Số hình ảnh, không gian hình ảnh , khung ảnh, bóng tối, lề , chế độ xoay tự động, chế độ thưa thớt, kích thước trang và thiết lập nền.
• Lưu và chia sẻ cắt dán, cắt dán trong các định dạng hình ảnh phổ biến như bmp, jpeg, png, tga, tif ... để chia sẻ với bạn bè và gia đình của bạn.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Password:chiaseit.org
</div>