Nếu bạn chia sẻ hình ảnh của bạn trên Internet, bạn không bao giờ biết những gì có thể xảy ra. Vì vậy, cách tốt nhất là tìm một phần mềm watermark và Easy Watermark Studio là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Easy Watermark Studio hỗ trợ chế độ hàng loạt, nếu bạn muốn thêm bản quyền của bạn đến 500 ảnh. Easy Watermark Studio là một ứng dụng biên tập hình ảnh cho Windows được thiết kế để giúp các nhiếp ảnh gia trong việc thêm dấu bản quyền kỹ thuật số như văn bản, hình ảnh, biểu tượng, hiệu ứng, thiết lập đầu ra....

Tính năng:
Tạo hình ảnh phản chiếu
Bảo vệ hình ảnh độc lập của các định dạng của nó
Chỉnh sửa watermark rất dễ sử dụng giao diện đồ họa
Tạo dấu ấn từ hình ảnh và văn bản
Lưu watermark mẫu để sử dụng lại
Áp dụng bộ lọc đến watermarks: bóng rơi, sáng, alpha
Xoay watermark
Điều chỉnh kích thước của hình ảnh
Hỗ trợ hình động Gif
Hỗ trợ đầy đủ Unicode

Có thể đọc được các định dạng hình ảnh:
Tagged Image Format (*. TIF)
CompuServe GIF (*. GIF)
Tập tin ảnh JPEG (*. JPG, *. JPEG
Windows bitmap (*. BMP, *. RLE, *. DIB
Mạng di động đồ họa (*. PNG)
Windows Metafile (*. WMF, *. EMF
Photoshop hình ảnh (*. PSD, *. PDD
Paintshop Pro hình ảnh (*. PSP)
ZSoft Paintbrush hình ảnh (*. PCX, *. PCC
Kodak Photo-CD hình ảnh (*. PCD)
Truevision hình ảnh (*. TGA, *. VST, *. ICB; *. VDA; *. WIN
Autodesk tập tin hình ảnh (*. CEL, *. PIC
Word 5.x chụp ảnh màn hình tập tin (*. SCR)
Portable pixel / xám bản đồ hình ảnh (*. PPM; *. PGM; *. PBM
Master Halo hình ảnh (*. CUT)
SGI (*. RLA; *. RPF

Đầu ra hình ảnh định dạng:
Tagged Image Format (*. TIF)
CompuServe GIF (*. GIF)
Tập tin ảnh JPEG (*. JPG, *. JPEG
Windows bitmap (*. BMP, *. RLE, *. DIB
Mạng di động đồ họa (*. PNG)

Animated GIF với các tính năng:
Tạo chữ và hình ảnh watermark
Thay đổi kích cỡ hình ảnh động GIF
Tạo bóng
Tạo góc bo tròn

Download:
Tải Về Với Pass congtruongit.com