Salon Styler là salon tóc hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm hình ảnh, được sử dụng bởi các hair salons hàng đầu và thẩm mỹ viện lớn trên thé giới. Trong một phiên họp kỹ thuật số makeover bạn có thể nhanh chóng cho khách hàng thử các kiểu tóc từ 1.000 cơ sở dữ liệu về mẫu tóc của Salon Styler . Ngoài ra, bạn có thể áp dụng Makeup từ phổ biến nhất theo mùa pallets màu sắc và nhiều hơn nữa.


Tải Về Với Pass congtruongit.com