DtSearch Desktop là công cụ hỗ trợ tìm kiếm file mạnh mẽ. Chương trình này có thể tìm kiếm đến terabytes của văn bản, bởi phần mềm xây dựng công cụ tìm kiếm theo index. Công việc lập index tìm kiếm thật đơn giản, bạn chỉ việc chọn một thư mục hoặc ổ đĩa nơi cần tìm kiếm, mọi việc còn lại sẽ do DtSearch Desktop đảm nhiệm. Phần mềm này có thể phân tích nội dung của các file văn bản định dạng: PDF, HTML, XML, EXCEL... hoặc bất cừ loại dữ liệu nào có chứa văn bản. Ngoài ra bạn cũng có thể cài đặt các tùy chọn khác để có được kết quả như ý muốn: đặt chế độ tìm riêng các định dạng file, dò tìm trong giới hạn thư mục, trong ổ đĩa hoặc trên internet...Phần mềm có chế độ tự động liệt kê danh sách file trong toàn bộ ổ cứng của bạn và mỗi một thay đổi của bạn trong trên máy tính đều sẽ được DtSearch Desktop cập nhật

Nhấn Vào Đây Để Tải Về