STOIK Smart Resizer giúp bạn thay đổi kích thước hàng loạt ảnh, hỗ trợ nhiều thuật toán khác nhau nhằm giữ chất lượng ảnh trong khi dung lượng giảm xuống đáng kể.


Theo quảng cáo cùa nhà sản xuất, STOIK Smart Resizer có khả năng phóng to ảnh 10 lần mà không làm mất độ sắc nét của ảnh.
Phiên bản STOIK Smart Resizer 3.0 có dung lượng 2,85 MB, tương thích với mọi Windows, tải về tại đây.


1. Đổi kích thước một ảnh
Trên giao diện chính của chương trình, bạn vào menu File > Open, duyệt đến file ảnh muốn đổi kích thước, nhấn Open.
Muốn thiết lập kích thước ảnh để xem trên máy tính, bạn thay đổi giá trị Width (kích thước chiều ngang) và Height (kích thước chiều dọc) tại bảng Pixels, hoặc nhấn nút Screen/device để chọn kích thước chuẩn có sẵn.
Nếu có nhu cầu thiết lập kích thước ảnh để in ấn, bạn đánh dấu trước tùy chọn Edit print size, thay đổi giá trị WidthHeight tương ứng với chiều ngang và chiều dọc khổ giấy, hoặc nhấn nút Paper rồi chọn khổ giấy chuẩn có sẵn.
Tiếp đến, bạn thiết lập độ phân giải ảnh (mục Resolution, nhấn nút Standard để chọn độ phân giải chuẩn có sẵn), hình thức thay đổi kích thước ảnh (mục Correction of size), thuật toán (Algorithm). Xong, bạn vào menu File > Resize and Save, đặt tên và chọn thư mục lưu trữ ảnh sau khi đổi kích thước, rồi nhấn Save.2. Đổi kích thước hàng loạt ảnh
Cách thực hiện hoàn toàn tương tự như đổi kích thước một ảnh, chỉ khác ở bước chọn ảnh và lưu ảnh. Để chuyển sang chế độ chọn nhiều ảnh, bạn vào menu Batch > Batch Mode, kéo thả toàn bộ ảnh muốn đổi kích thước lên khung Drag’n’drop images into this area, sau đó thiết lập thông số kích thước, độ phân giải cho một ảnh bất kỳ từ danh sách. Xong, bạn nhấn nút Apply to All để áp dụng thiết lập cho toàn bộ ảnh còn lại.
Tiếp đến, bạn vào menu Batch > Run, chọn thư mục lưu trữ toàn bộ ảnh tại mục Output Folder, đánh dấu trước tùy chọn Generate new name nếu muốn đặt tên ảnh ngẫu nhiên sau khi đổi kích thước, chọn hình thức xử lý nếu file ảnh bị trùng tại mục If file already exists, gồm: Skip (bỏ qua), Overwrite (lưu đè lên file cũ), Save with unique name (lưu với tên khác file cũ).
Cuối cùng, bạn chọn định dạng ảnh xuất ra (mục Output) và chất lượng ảnh (mục JPEG quality), rồi nhấn nút OK.