Sức mạnh trong PHP nằm ở khả năng ấn định nó vào -và cùng với các ngôn ngữ và công nghệ web khác. Do đó, phpDesigner không chỉ hỗ trợ PHP mà còn các ngôn ngữ web khác như HTML, MySQL, XML, CSS, JavaScript, VBScript, Java, C#, Perl, Python và Ruby!

Hỗ trợ cho các nhà phát triển WAMP/LAMP and AJAX thông qua tính năng đánh dấu cú pháp thông minh, tự động chuyển đổi giữa các bộ đánh dấu cho PHP, HTML, CSS, và JavaScript dependant phụ thuộc vào vị trí của bạn trong tài liệu và làm mờ phần mã còn lại.

Tính năng:

Syntax Highlighters (đánh dấu cú pháp)
Chỉnh sửa thông minh và nâng cao
Quản lí file và dự án
PHP
Debug/Run & Preview(gỡ rối/chạy và xem trước)
HTML/XHTML
Hướng dẫn tích hợp
Thư viện mã
Các công cụ
Mã hóa file
Giao diện người dùng
Các dịch vụ


Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP/Vista/7

Home Page
http://www.mpsoftware.dk/phpdesigner.php

Link download:
Nhấn Vào Đây Để Tải Về