Picasa là một sản phẩm miễn phí của Google, là phần mềm xem, xử lý, chia sẻ (web, email và in ấn) và quản lý tập tin hình ảnh tối tân và tiện lợi. Picasa với kỹ thuật tìm kiếm và indexing của Google, những ảnh chụp kỹ thuật số của bạn nằm rải rác trong máy tính của bạn trở nên dễ dàng quản lý và chia sẻ. Hơn thế nữa hòan toàn miễn phí.

Sơ lược tính năng:

- Xem ảnh: duyệt và xem ảnh dạng thumbnails, và chi tiết ... như những trình duyệt ảnh.
- Xử lý:
Có thể sửa hình, độ sáng,.... đặc biệt cho phép đổi tên file hàng lọat, tạo screen saver, hiệu ứng màu ...
- Chia sẻ: Đây có lẽ là tính năng nổi bật của Picasa hiện nay. Người dùng có thể in ra giấy, email, đưa lên Blog của mình trên Blogger.com một cách nhanh chóng. Bên cạnh tính năng đưa cho - - Blogger.com còn có thêm tính năng Web album ! Upload lên Web Album dễ dàng bằng Picasa hoặc thực hiện từ Web.


Thay đổi trong phiên bản 3,8:


* Đăng Face Movie để tạo ra bộ phim phải đối mặt với liên kết cho địa chỉ liên lạc được đặt tên.
* Batch Upload nhập (thông qua Công cụ Upload hàng loạt>) để cho phép bạn có những hành động số lượng lớn trên bức ảnh của bạn: upload, các tùy chọn thay đổi, và loại bỏ hình ảnh trực tuyến.
* Nhập ảnh trực tuyến Picnik chỉnh sửa vào tab Basic Fixes.
* Quản lý màu nhập để hỗ trợ các cấu hình màu.
* Nhập bảng Properties để xem dữ liệu EXIF và cải thiện hỗ trợ cho XMP siêu dữ liệu.
* Hỗ trợ để tải lên hình ảnh để Picasa Web cho hình ảnh bằng tay lại ra lệnh.
* Thêm tùy chọn để tải lên người album hình để Google Contacts.