BatchPhoto Pro v2.7 Cracked

Nếu bạn thường xuyên phải xử lý một số lượng lớn hình ảnh thì bạn sẽ thấy tốn nhiều thời gian để chuyển đổi, thay đổi kích thước và tạo hình mờ (quyền tác giả) cho hình ảnh. BatchPhoto là một phần mềm sẽ giúp bạn không tốn nhiều thời gian vào những công việc lặp đi lặp lại này bằng việc xử lý hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hình ảnh chỉ với một kéo-thả duy nhất. BatchPhoto cũng có thể thực hiện nhiều chức năng khác ngoài việc chia tỉ lệ và chuyển đổi. Ngoài ra, chương trình rất dễ sử dụng và được tích hợp vào luồng công việc của bạn.

BatchPhoto is a powerful photo manipulation program that makes it easy to convert, resize, watermark, annotate, touch-up, apply effects, and rename hundreds of photos in a single operation. Instead of enhancing and adjusting pictures individually, BatchPhoto lets you select a group of images, define a series of edits, and apply them in a single operation!Uploaded by G4Tvn Uploader Team