PhotoZoom Pro 4.0.0 - PHÓNG TO KHÔNG GIẢM CHẤT LƯỢNG ẢNH SỐ!
Bạn có những bức ảnh đẹp nhưng kích thước lại nhỏ vì chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số với đọ phân giải thấp hoặc chụp ảnh bằng camera của điện thoại di động. PhotoZoom Pro 2.3.0 là một công cụ tuyệt vời sẽ giúp bạn phóng to các bức ảnh đó nhưng không làm giảm chất lượng các ảnh.Các ảnh sẽ không bị vỡ hạt...
Cách sử dụng vô cùng đơn giản.Bạn chỉ cần chọn ảnh,nhập các thông số cần thiết rồi lưu lại ảnh mới bằng cách bấm Resize and save.Trong các thông số này,bạn chỉ cần chú ý đến phần New Size là kích thước mà bạn muốn ảnh được phóng to ra.Bạn nên chọn đơn vị là Inch để phù hợp với kích thước được dùng trong các tiệm in ảnh kỹ thuật số.Các phần khác có thể cứ để mặc định.
What's new in PhotoZoom 4.0.0 (25 Nov 2010):
- Introduced new technology for reducing JPEG compression artifacts and noise (comes with S-Spline Max)
- New: Sharpness slider (for S-Spline Max)
- Improved: Additional resize method presets for different types of images
- New: Plug-ins now support 64-bit versions of Photoshop (Windows/Mac)
- New: Stand-alone application now supports 64-bit operating systems (Windows/Mac)
- Improved: Additional common size presets
- New: Sub-menu structure for common size presets

NOTES:

1- CÀI ĐẶT CHTR XONG THOÁT ĐI

2- COPY FILE Photozoom pro4.exe ĐÈ VÀO THƯ MỤC CÀI ĐẶT VÀ REPLACE-->YES->OK
3- CHẠY PHOTTOZOOM PRO VÀ ĐIỀN UNLOCK CODE TÙY Ý (25 CHỮ,SỐ) NAME,MAIL TÙY Ý -->UNLOCK
4- NẾU CÁC BẠN DÙNG ADOBE PHOTOSHOP CSxx THÌ COPY FILE PhotoZoom Pro 4.8be VÀO (C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS?\Plug-Ins\Import-Export) KHÔNG CHO CHTR TRUY CẬP INTERNER

Download bản full: