Audio Edit Magic phần mềm thu, phối âm, chỉnh sửa và tạo các hiệu ứng âm thanh. Hỗ trợ hầu hết các định dạng âm thanh như: WAV; MP3, MP2; Ogg; WMA; CDA... Tương thích mọi Windows.

Với Audio Edit Magic bạn có thể:
[*]Mở, tạo và nhớ các files audio trong bất kỳ định dạng nào (Cũng có thể nhớ bất kỳ phần nào của một file được loaded tới ổ đĩa như là một file mới).
[*]Hiển thị loại hình dữ liệu âm thanh động (Zoom Full, Zoom In, Zoom Out, Zoom Vertical).
[*]Chơi các file âm thanh cho bất kỳ phần nào của các files (Play, Pause, Stop);
[*]Ghi lại dữ liệu âm thanh từ microphone hoặc bất kỳ thiết bị chuyển dữ liệu từ bộ nhớ sang máy tính nào khác.
[*]Sắp xếp các file âm thanh theo bề ngoài (Cut, Copy, Xóa lựa chọn, Xóa yên lặng , Paste, Paste từ file, Hòa lẫn, hòa lẫn từ file).
[*]Áp dụng các hiệu quả các nhau (Mở rộng, nén, làm chậm, làm cho bằng về kích cỡ - số lượng, đưa âm thanh dần vào và đưa âm thanh dần ra, Flanger, Đảo ngược, bình thường hóa, thực hiện từng bước, đảo ngược lại, im lặng, rút ngắn, kéo dài, tiếng rung... Etc).
[*]Áp dụng các bộ lọc khác nhau cho bất kỳ phần nào của các file âm thanh được chọn.
[*]Chấp thuận tất cả các định dạng âm thanh lớn như Wav không bị dồn nén: MP3, MP2; Ogg; WMA; CDA (Audio CD Tracks); AVI; AIFF; AU; G.721, G.723, G.726; VOX; RAW.


Và nhiều hơn thế nữa:
[*]Available audio formats :
[*]Uncompressed WAV PCM;
[*]Compressed WAV (GSM, ADPCM, DSP, U-Law, A-Law and others);
[*]MPEG2 Layer 3 (MP3), MPEG2 Layer 2 (MP2);
[*]WMA (Windows Media Audio);
[*]Ogg Vorbis;
[*]AIFF, AU;
[*]MPC (Music Pack);
[*]VOX (Dialogic ADPCM);
[*]RAW (Uncompressed PCM, U-Law, A-Law);
[*]G.726, G.723, G.721;


Home Page - Trang Chủ

Download Full:

Tải Về Với Pass congtruongit.com