TextAloud sử dụng kỹ thuật tổng hợp giọng nói để chuyển text thành âm nghe được có thể nghe trên máy tính hay chuyển sang dạng file MP3 hoặc WMA rồi sau đó sử dụng trên các thiết bị xách tay như iPods, PocketPCs, và máy nghe CDs.


- Mở trực tiếp các văn bản dạng Word, PDF và HTML.
- Các công cụ phát âm tiên tiến.
- Có toolbar plug-in dành cho Internet Explorer, Firefox, và Outlook.
- Tùy chọn giọng nói phù hợp từ rất nhiều chất giọng và ngôn ngữ.

Link down:
Nhấn Vào Đây Để Tải Về

hướng dẫn crack:
-sau khi cài xong quit khỏi chương trình.
-copy các file DJiNN,FILE_ID.diz,TextAloudMP3 vào :C / program files/TextAlou
-enjoy.