Mô tả sản phẩm:
Hình ảnh Smith là một loạt các công cụ xử lý hình ảnh mạnh mẽ. Với một loạt các tính năng bạn có thể dễ dàng quy mô, định hướng lại, recolorize, chuyển đổi, và san bằng hình ảnh. Hình ảnh Smith có thể mở nhiều loại file hình ảnh khác nhau, và đầu ra trong các định dạng tiêu chuẩn phổ biến nhất ngành công nghiệp như JPEG, GIF, và PNG.

Sử dụng cài đặt trước rất nhiều định nghĩa trước trong ảnh Smith quy mô hoặc căng hình ảnh xuống để định dạng phù hợp cho các biểu ngữ web, e-mail hình ảnh, sao lưu, và nhiều hơn nữa! Điều này là lý tưởng cho chụp ảnh từ máy ảnh của bạn lớn, có thể được trở lên của mỗi megabyte năm, và mở rộng quy mô và chuyển chúng xuống để có thể quản lý của chỉ một vài trăm KB.
Features :

 • Over 30 image size presets
 • Scale image widths and/or heights
 • Stretch image widths and/or heights
 • Output as JPEG, PNG, GIF, TIFF, and a variety of other formats
 • Preserve GIF animation
 • Change JPEG output quality
 • Rotate by one of 360 degrees
 • Flip image horizontally
 • Flip image vertically
 • Invert image
 • Change image hue, saturation, and brightness levels
 • Modify image contrast
 • Apply a Sepia effect
 • Automatic Leveling
 • Preview effect settings before processing
 • Strip or keep image transparency
 • Export image without mask
 • Export mask only
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
nguồn links: congtruongit.com