Có khá nhiều phần mềm chuyển ảnh tĩnh thành các ký tự trong bảng mã ASCII. Thế còn chuyển ảnh GIF động thành ASCII động thì sao? ASCII Animator là câu trả lời.Phiên bản ASCII Animator 1.2 có dung lượng 461KB, tương thích với mọi Windows, được cung cấp miễn phí tại địa chỉ http://www.qqpr.com/ASCIIAnimator.exe. Yêu cầu máy cài sẵn .NET Framework 2.0.Cách sử dụng ASCII Animator vô cùng đơn giản. Bạn chỉ việc chọn ảnh GIF động cần chuyển đổi tại mục SourceGIF image, chọn thư mục lưu trữ file ảnh ACSII tại mục Output Directory, rồi nhấn nút Convert để bắt đầu chuyển đổi.Lưu ý: Bạn nên chọn ảnh GIF động có nền màu trắng, ảnh càng ít chi tiết thì hiệu quả sau khi chuyển đổi càng cao.Lúc hoàn tất, bạn sẽ thu được một file ảnh GIF chứa các ký tự ACSII biết “nhảy múa”. Vì là file ảnh GIF nên bạn có thể dễ dàng chèn vào blog, forum,…

Mẹo: Trong quá trình chuyển đổi, ASCII Animatorsẽ tự động trích các file ảnh tĩnh vào thư mục temp (mặc định là C:\Program Files\ASCII Animator\temp), mỗi khung hình trong file ảnh động tương ứng với một file ảnh tĩnh đã được chuyển sang mã ACSII. Do đó, nếu muốn trích một khung hình trong file ảnh động, bạn chỉ việc vào thư mục temp để lấy luôn mà không cần phải sử dụng phần mềm khác.Nguyễn Như Thi