RK Launcher là gì?

RK Launcher là một ứng dụng miễn phí này sẽ cho phép người sử dụng có một thanh dock ở trên màn hình, được sử dụng để nhanh chóng khởi động các ứng dụng người dùng đặt vào. Với sự hỗ trợ cho các theme, PNG và ICO và với hình ảnh động trơn tru tuyệt vời, RK Launcher thay thế các thanh tác vụ một cách hoàn hảo.

Tính năng:

Phóng to:

Khi chuột di chuyển trên dock, tất cả các biểu tượng sẽ tự động phóng to. Khi biểu tượng đươc zoom lớn thì người dùng sẽ dễ dàng tìm được ứng dụng mong muốn

Taskbar:

Thu nhỏ một tác vụ xuống thanh taskbar. Tức là khi bất cứ tác vụ nào đượct hu nhỏ, RK Launcher sẽ thu nhỏ nó xuống taskbar với một biểu tượng nhỏ, khi đó người dùng sẽ dể dàng tìm được ứng dụng đã được thu nhỏ

Các ứng dụng mới:
Thật khó khăn để theo dõi những ứng dụng mới được cái đặt. Để giải quyết vấn đề này, RK Launcher sẽ tự động đặt một shortcut trên launcher khi một ứng dụng được bắt đầu lần đầu tiên.

Tùy biến
Tất cả các phần của RK Launcher có thể được tùy biến đầy đủ. Từ số lượng các biểu tượng mà được thu nhỏ khi di chuột vào đến nền và các biểu tượng, người dùng có thể thiết lập nó tất cả nếu thích. Với sự hỗ trợ cho các theme, người dùng có thể trao đổi hình yêu thích của họ và thay đổi giao diện của RK launcher với một cú click chuột.

DOWNLOAD: http://windowsedge.com/Downloads/RKLauncher%28x86%29.exe

Pass: tech24.vn