Giới thiệu:

SQL Server 2005 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.
SQL Server 2005 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server 2005 có thể kết hợp "ăn ý" với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server....
Các phiên bản của SQL Server 2005:
Enterprise: Hỗ trợ không giới hạn số lượng CPU và kích thước Database. Hỗ trợ không giới hạn RAM (nhưng tùy thuộc vào kích thước RAM tối đa mà HĐH hỗ trợ) và các hệ thống 64bit.
Standard: Tương tự như bản Enterprise nhưng chỉ hỗ trợ 4 CPU. Ngoài ra phiên bản này cũng không được trang bị một số tính năng cao cấp khác.
Workgroup: Tương tự bản Standard nhưng chỉ hỗ trợ 2 CPU và tối đa 3GB RAM
Express: Bản miễn phí, hỗ trợ tối đa 1CPU, 1GB RAM và kích thước Database giới hạn trong 4GB.

Cấu hình cho 32bit:


Yêu cầu trước khi cài đặt:
1. Để cài đặt SQL Server 2005, máy bạn phải có bộ Windows Installer 3.1 trở lên, download về tại địa chỉ: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=46459
2. Microsoft .Net Framework 2.0
* Hệ điều hành 32bit: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55731
* Hệ điều hành 64bit: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55734

Link download:


Bản Enterprise Edition v9.01 + hướng dẫn cài đặt:
Tải Về Với Pass congtruongit.com

Bản Standard Edition + hướng dẫn cài đặt:
Tải Về Với Pass congtruongit.com

Bản Express Edition + hướng dẫn cài đặt:
Tải Về Với Pass congtruongit.com

Bản Developer Edition + hướng dẫn cài đặt:
Tải Về Với Pass congtruongit.com
or Link Megaupload:
Tải Về Với Pass congtruongit.com

Khuyến mãi thêm giáo trình học SQL 2005: )
Tải Về Với Pass congtruongit.com