Picasa là phần mềm giúp bạn ngay lập tức tìm kiếm, chỉnh sửa và chia sẻ tất cả những hình ảnh trên máy tính của bạn. Mỗi khi bạn mở Picasa, nó sẽ tự động đặt tất cả các hình ảnh của bạn (ngay cả những bạn quên bạn đã có) và sắp xếp chúng thành những album trực quan được tổ chức theo ngày với tên thư mục mà bạn biết.

Picasa đảm bảo hình ảnh của bạn luôn luôn có tổ chức.Bạn có thể kéo và thả để sắp xếp album của bạn và làm nhãn để tạo các nhóm mới.

Picasa cũng làm cho tiến chỉnh sửa đơn giản bằng cách đặt một bản sửa lỗi và hiệu ứng kích mạnh mẽ trong tầm tay của bạn. Với Picasa bạn có thể email, in ở nhà, làm CD ngay lập tức chia sẻ thông qua chương trình, và thậm chí đưa hình ảnh trên
blog của riêng bạn.

Change in version 3.8
Added Face Movie to create face-aligned movies for named contacts.
Added Batch Upload (via Tools > Batch Upload) to allow you to take bulk actions on your photos: upload, change options, and remove online photos.
Added Picnik online photo-editing to the Basic Fixes tab.
Added Color Management to support color profiles.
Added the Properties panel to view EXIF data and improve support for XMP metadata.
Added support for uploading photo order to Picasa Web for manually re-ordered photos.
Added an option to upload people album thumbnails to Google Contacts.
Download
Link download bao gồm Picasa 3.8 cho Window , MacOS , Linux​


Tải Về Với Pass congtruongit.com

File đã add 10% recover
:Ma (80)::Ma (80)::Ma (80):​