Có bao giờ bạn chụp một bức ảnh về một khung cảnh rất đẹp , nhưng khi xem lại ảnh thì lại có một chi tiết nhỏ xen vào làm cho bức ảnh của bạn mất đi vẻ đẹp , lúc đó bạn sẽ nhờ đến sự trợ giúp của Teorex Inpaint 2.4 . Chương trình sẽ loại bỏ những chi tiết thừa mà bạn không muốn có trong bức ảnh của mình như: con người , văn bản.....Download
Tải Về Với Pass congtruongit.com

File đã add 10% recover
:Khi (23)::Khi (23)::Khi (23):​