Một phần mềm giúp người dùng tạo ra các hiệu ứng hạt flash một cách dễ dàng và nhanh chóng mà không yêu cầu biết bất cứ ngôn ngữ script nào...
Ứng dụng Flash Particle Studio được thiết kế cho phép người dùng dễ dàng tạo một hiệu ứng hạt flash tuyệt đẹp. Bạn không cần phải biết bất cứ ngôn ngữ script nào, đơn giản chỉ cần chọn một hiệu ứng hạt từ thư viện và tùy chỉnh nó bằng cách điều chỉnh các thông số của hiệu ứng như tốc độ, mật độ, màu sắc, độ mờ đục.
Một số điểm nổi bật của chương trình:
- Hỗ trợ nhiều hiệu ứng hạt như lửa, điện nước nhỏ giọt, hào quang, cực quang, ánh sáng, plasma, bụi, khói,...
- Dễ dàng tạo hình các hiệu ứng tới bất kỳ hình dạng nào trong một file hình ảnh
- Tạo các hiệu ứng hạt độc đáo bằng cách thay đổi thông số như mật độ, tốc độ, kích thước,...
- Tạo hiệu ứng lặp thích hợp cho nền, một vòng lặp hoạt hình sẽ chạy liên tục trong một vòng
- Xuất thành một file SWF hay FLV flash mà có thể nạp vào Adobe Flash
- Xuất thành một loạt các hình ảnh với hoặc không có tính trong suốt (PNG/BMP/JPEG)

Nhấn Vào Đây Để Tải Về
nguồn links: congtruongit.com