WinCHM Pro là phần mềm tạo các mục giúp đỡ (CHM,WebHelp,Single HTML - Word, PDF)

WinCHM Pro là công cụ tạo mục giúp đỡ rất dễ sử dụng. Không cần phải học quá nhiều bạn cũng có thể là chuyên gia tạo các mục giúp đỡ HTML (CHM), Web help, sách hướng dẫn dạng PDF và các tài liệu Word . Sử dụng WinCHM Pro, không những bạn có thể tạo các file giúp đỡ mà bạn còn có thể chuyển đổi nhiều file HTML thành một file CHM

Tính năng chính:
  • Hỗ trợ template - tạo các file giúp đỡ html đồng bộ một cách dễ dàng
  • Tích hợp trình biên tập html WYSIWYG với đầy đủ các tính năng. Không cần thêm bất cứ bộ xử lý câu lệnh nào
  • Hỗ trợ chức năng tự động tìm kiếm trong các file html, tạo mục lục một cách nhanh chóng
  • Tạo mục lục theo nhiều cấp
  • Hỗ trợ chọn, di chuyển, thay đổi nhiều biểu tượng
  • Trình thiết kế CHM trực quan
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
nguồn links: congtruongit.com