- không biết ở CTIT có ai sử dụng phần mềm này không nhỉ ?
mình đang kiếm 1 bản có crack để quay 1 đoạn game .
anh em nào có Share mình với ..
Thanks a lot !!