Visual Studio 2010 và .NET Framework 4 đánh dấu thế hệ kế tiếp của các công cụ phát triển từ Microsoft.

Visual Studio 2010 và .NET Framework 4 tập trung vào những cột trụ cốt lỗi trong trải nghiệm phát triển phần mềm, cung cấp những nền tản mới nhất, những trải nghiệm nhắm tới các loại ứng dụng nhất định, cùng nhiều cải thiện về kiến trúc lõi.

Visual Studio là bộ công cụ hoàn chỉnh cho phép xây dựng cả các ứng dụng cho máy để bàn lẫn các ứng dụng web doanh nghiệp theo nhóm. Ngoài khả năng xây dựng những ứng dụng desktop tốc độ cao, bạn còn có thể sử dụng các công cụ phát triển mạnh mẽ dựa trên thành phần cùng các công nghệ khác nhằm đơn giản hóa thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp doanh nghiệp theo nhóm.

Được thiết kế nhằm đáp ứng những yêu cầu mới nhất từ các nhà phát triển, Visual Studio cung cấp những đổi mới chủ chốt trong những lĩnh vực sau:
Dân chủ hóa quá trình quản lý chu trình phát triển ứng dụng (ALM). ALM có vai trò quan trọng trong một tổ chức phát triển. Trước đây, không phải vai trò nào cũng có đóng góp như nhau trong quá trình này. Visual Studio Team System 2010 tiếp nối khả năng tổ chức nhằm xây dựng một nền tảng cân bằng chức năng cùng đóng góp trên toàn bộ tiến trình ALM.
Hỗ trợ những xu hướng mới xuất hiện. Mỗi năm ngành công nghiệp phát triển phần mềm lại cho ra dời những công nghệ và xu hướng mới. Với Visual Studio 2010, Microsoft mang đến hỗ trợ các công cụ và framework cho những phát kiến mới nhất trong kiến trúc, phát triển và triển khai ứng dụng.
Tạo cảm hứng cho nhà phát triển. Kể từ phiên bản phát hành đầu tiên của Visual Studio, Microsoft đã đặt ra tiêu chuẩn về sự hiệu quả và linh hoạt cho các nhà phát triển. Visual Studio 2010 tiếp tục truyền thống này bằng cách cải thiện đáng kể trải nghiệm cho mọi vai trò phát triển phần mềm.
Lèo lái làn sóng nền tảng thế hệ mới. Microsoft tiếp tục đầu tư vào hệ điều hành đang dẫn đầu thị trường, các ứng dụng hiệu quả, cùng các nền tảng máy chủ nhằm không ngừng gia tăng giá trị khách hàng. Với Visual Studio 2010, khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ công cụ yêu cầu để tạo ra các giải pháp không ngờ xung quanh những công nghệ này.

Có gì mới trong Visual Studio 2010:

Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate đơn giản hóa quá trình phát triển giải pháp, giảm thiểu nguy cơ cũng như tăng cường kết quả trả về. Các công cụ cho mọi giai đoạn trong chu trình phát triển, từ thiết kế, phát triển đến kiểm định và triển khai, cho phép bạn thỏa sức thể hiện trí tưởng tượng và mang đến những giải pháp có ảnh hưởng lớn. Phiên bản này được phân phối dưới dạng ảnh đĩa ISO và có thể được ghi ra một đĩa trống cho quá trình cài đặt.

Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate cung cấp một môi trường tích hợp các công cụ và kiến trúc máy chủ nhằm đơn giản hóa toàn bộ tiến trình phát triển ứng dụng. Tạo ra những kết quả kinh doanh với những tiến trình hiệu quả, tùy biến và có thể dự đoán cũng như tăng cường khả năng làm việc liên thông cùng khả năng theo dõi trong suốt chu trình phát triển với các phân tích chi tiết. Bất kể là tạo lập các giải pháp mới hay tăng cường các ứng dụng hiện có giải phóng sức sáng tạo của bạn với các công cụ dựng mẫu, kiến trúc và phát triển cho phép bạn hiện thực hóa tầm nhìn nhắm đến số lượng nền tảng và công nghệ luôn mở rộng, bao gồm điện toán đám mây và song song. Hiện thực hóa hiệu quả làm việc nhóm bằng cách khai thác các tính năng cộng tác tiên tiến cũng như sử dụng các công cụ kiểm định và dò lỗi tích hợp nhằm vừa đảm bảo chất lượng giải pháp vừa giảm thiểu phí tổn phát triển.

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista

Visual Studio 2010 có thể cài đặt trên các hệ điều hành sau:
Windows XP (x86) Service Pack 3 - mọi phiên bản trừ Starter Edition
Windows XP (x64) Service Pack 2 - mọi phiên bản trừ Starter Edition
Windows Vista (x86 & x64) Service Pack 1 - mọi phiên bản trừ Starter Edition
Windows 7 (x86 và x64)
Windows Server 2003 (x86 & x64) Service Pack 2
Windows Server 2003 R2 (x86 & x64)
Windows Server 2008 (x86 & x64) Service Pack 2
Windows Server 2008 R2 (x64)
Visual Studio 2010 and .NET Framework 4 mark the next generation of developer tools from Microsoft.
Visual Studio 2010 and .NET Framework 4 focuses on the core pillars of developer experience, support for the latest platforms, targeted experiences for specific application types, and core architecture improvements.

Visual Studio is a complete suite of tools for building both desktop and team-based enterprise Web applications. In addition to building high-performing desktop applications, you can use Visual Studio's powerful component-based development tools and other technologies to simplify team-based design, development, and deployment of enterprise solutions.

Designed to satisfy the latest requirements of developers, Visual Studio delivers key innovations in the following areas:
Democratizing Application Lifecycle Management. Application Lifecycle Management (ALM) crosses many roles in a development organization. Traditionally, not every role has had an equal part in the process. Visual Studio Team System 2010 continues to empower an organization to build a platform for functional equality and shared commitment across its ALM process.

Enabling emerging trends. Every year the industry develops new technologies and new trends. With Visual Studio 2010, Microsoft delivers tooling and framework support for the latest innovations in application architecture, development, and deployment.

Inspiring developer delight. Ever since the first release of Visual Studio, Microsoft has set the bar for developer productivity and flexibility. Visual Studio 2010 continues the tradition by significantly improving the experience for all software development roles.

Riding the next generation platform wave. Microsoft continues to invest in the market-leading operating system, productivity applications, and server platforms to deliver increasing customer value. With Visual Studio 2010, customers will have the tooling support that is required to create amazing solutions around these technologies.

What's New in Visual Studio 2010:

Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate simplifies solution development, lowering risk and increasing return. Tools for every stage of the lifecycle, from design and development through test and deployment, let you unleash your imagination and deliver impactful solutions. This download is an ISO image that can be burned to blank media for installation.

Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate provides an integrated environment of tools and server infrastructure that simplifies the entire application development process. Deliver business results using productive, predictable, customizable processes and increase transparency and traceability throughout the lifecycle with detailed analytics. Whether creating new solutions or enhancing existing applications unleash your creativity with powerful prototyping, architecture and development tools that let you bring your vision to life targeting an increasing number of platforms and technologies including cloud and parallel computing. Realize increased team productivity by utilizing advanced collaboration features and use integrated testing and debugging tools to find and fix bugs quickly and easily ensuring high quality solutions while driving down the cost of solution development.

Supported Operating Systems: Windows 7; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista

Visual Studio 2010 can be installed on the following operating systems:
Windows XP (x86) with Service Pack 3 - all editions except Starter Edition
Windows XP (x64) with Service Pack 2 - all editions except Starter Edition
Windows Vista (x86 & x64) with Service Pack 1 - all editions except Starter Edition
Windows 7 (x86 and x64)
Windows Server 2003 (x86 & x64) with Service Pack 2
Windows Server 2003 R2 (x86 and x64)
Windows Server 2008 (x86 and x64) with Service Pack 2
Windows Server 2008 R2 (x64)
Size: 2257 MB

Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate RC1

http://download.microsoft.com/download/B/D/1/BD10BB22-8FF4-4156-B833-7FEC1E495330/VS2010Ultimate_RC1_Total4Parts.part1.exe
http://download.microsoft.com/download/B/D/1/BD10BB22-8FF4-4156-B833-7FEC1E495330/VS2010Ultimate_RC1_Total4Parts.part2.rar
http://download.microsoft.com/download/B/D/1/BD10BB22-8FF4-4156-B833-7FEC1E495330/VS2010Ultimate_RC1_Total4Parts.part3.rar
http://download.microsoft.com/download/B/D/1/BD10BB22-8FF4-4156-B833-7FEC1E495330/VS2010Ultimate_RC1_Total4Parts.part4.rar

Microsoft Visual Studio 2010 Premium RC1


http://download.microsoft.com/download/D/C/C/DCC7F72E-56A3-499D-9F21-C27E85734081/VS2010Premium_RC1_Total4Parts.part1.exe
http://download.microsoft.com/download/D/C/C/DCC7F72E-56A3-499D-9F21-C27E85734081/VS2010Premium_RC1_Total4Parts.part2.rar
http://download.microsoft.com/download/D/C/C/DCC7F72E-56A3-499D-9F21-C27E85734081/VS2010Premium_RC1_Total4Parts.part3.rar
http://download.microsoft.com/download/D/C/C/DCC7F72E-56A3-499D-9F21-C27E85734081/VS2010Premium_RC1_Total4Parts.part4.rar

Microsoft Visual Studio 2010 Professional RC1


http://download.microsoft.com/download/A/0/D/A0D8702A-63FD-4FE7-8B49-43D19D45C4E7/VS2010PRO_RC1_Total4Parts.part1.exe
http://download.microsoft.com/download/A/0/D/A0D8702A-63FD-4FE7-8B49-43D19D45C4E7/VS2010PRO_RC1_Total4Parts.part2.rar
http://download.microsoft.com/download/A/0/D/A0D8702A-63FD-4FE7-8B49-43D19D45C4E7/VS2010PRO_RC1_Total4Parts.part3.rar
http://download.microsoft.com/download/A/0/D/A0D8702A-63FD-4FE7-8B49-43D19D45C4E7/VS2010PRO_RC1_Total4Parts.part4.rar