Sau khi cài đặt, kích hoạt chương trình, tiến hành ghép hình như sau:

- Bấm menu File\Open\Left Image chỉ đến vị trí file hình cho cửa sổ bên trái.

- Bấm menu File\Open\Right Image chỉ đến vị trí file hình cho cửa sổ bên phải.

Ngay dưới khung hình là một dãy gồm 10 thẻ chức năng, thông qua các thẻ này chúng ta có thể tạo thêm nhiều hiệu ứng cho hình.

+ Chú ý đến khung Edit nằm ngay bên dưới cửa sổ hình bên trái. Nếu muốn thao tác với hình bên trái thì đánh dấu chọn vào Left Image. Muốn chọn thao tác với hình bên phải thì đánh dấu chọn vào Right Image

+ Bấm chọn thẻ Text để đưa chú thích vào hình, có thể chọn font chữ, màu font, kích cỡ font. Bấm chuột xóa bỏ dòng Type the text here để gõ những ký tự mới theo ý thích. Những ký tự này sẽ xuất hiện trên hình ở cửa sổ bên trái. Sau khi gõ xong có thể bấm chuột vào dòng ký tự và di chuyển đến vị trí mới trên hình theo nhu cầu.

+ Bấm thẻ Merge, đưa con trỏ chuột lên hình bên trái, lúc này con trỏ chuột là dấu chữ thập màu đen. Bấm và kéo chuột vào khu vực cần chọn. Khi thả chuột ra thì khu vực đã chọn có một khung viền. Bấm nút phải chuột vào khu vực cần chọn, từ menu xuất hiện chọn lệnh copy. Đưa con trò chuột sang khung hình bên phải. Bấm nút phải chuột và chọn lệnh paste. Hình bên phải đã được ghép thêm hình mới. Có thể bấm chuột vào miếng ghép để di chuyển vị trí theo ý thích.

+ Nếu muốn đưa thêm hiệu ứng vào hình ảnh thì bấm chọn thẻ Effects. Bấm chuột đánh dấu lên khu vực cần tác động hiệu ứng. Bấm chọn một trong 12 hiệu ứng. Riêng khung Properties cho phép chúng ta tăng giảm độ tương phản, sáng tối...

+ Muốn đóng khung cho hình thì bấm vào thẻ Frame. Phía trái của thẻ này cho phép tự tạo khung. Phía phải là Pre-made Frame cho phép bấm chuột vào Choose frame để chọn khung hình mẫu có sẵn.

+ Còn nhiều hiệu ứng khác như chọn màu, thay đổi kích cỡ khung hình, chuyển màu, ghép hình tự động... chờ người dùng nghiên cứu sử dụng.DOwnload tại
http://media.tuoitre.com.vn/download/soft/graphic/2pic.exe


Theo http://phanmem.vietnamwebsite.net