Nói ngắn gọn cách sử dụng SnapIt 9 để chụp ảnh màn hình như sau:
Khởi động SnapIt > chọn kiểu chụp > nhấn phím Screen trên bàn phím > nhấn giữ chuột trái chọn vùng muốn chụp (hoặc chọn cửa số muốn chụp),... > chỉnh sửa bằng công cụ có sẵn của SnagIt (nếu thích) > Lưu lại sản phẩm.


serial đã được add sẵn, nhớ đừng update kẻo bị block key.
Nhấn Vào Đây Để Tải Về

:Khi (61)::Khi (61)::Khi (61)::Khi (61)::Khi (61):