Đây là bộ sưu tầm 7 Plugins tốt nhất dành cho Adobe Photoshop của OnOne Software mà các bạn không thể bỏ qua .

1. PhotoTools 1 Professional Edition - Full Version: $259.95$
2. FocalPoint 1 - Full Version Price: $159.95
3. Genuine Fractals Print Pro 5 - Full Version: $299.95
4. PhotoFrame 3.1 Professional Edition - Full Version: $259.95
5. PhotoTune 2.2 - Full Version Price: $159.95
6. Mask Pro 4.1.2 - Full Version Price: $159.95
7. Intellihance Pro 4.2 - Full Version Price: $159.95

Nhấn Vào Đây Để Tải Về