RJ TextEd - Một trình biên tập văn bản và nguồn Unicode. RJ TextEd là một trình biên tập văn bản và nguồn đầy đủ về tính năng với hỗ trợ Unicode, làm nổi bật cú pháp và tập hợp mã. Chức năng mở rộng vượt trội các file văn bản và bao gồm hỗ trợ biên tập HTML có tích hợp xem trước, kiểm tra chính tả, tự động hoàn tất từ, xác nhận HTML, các khuôn mẫu có sẵn và nhiều hơn nữa. Chương trình cũng bao gồm hỗ trợ cho trình biên tập Topstyle Lite CSS, có giao diện quản lí file 2 cửa sổ, cũng như 1 ứng dụng khách FTP để upload files. Trình biên tập sử dụng các file ngôn ngữ để hiển thị menu và hộp thoại theo nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trình bao gồm nhiều thứ tiếng. File ngôn ngữ mới có thể được tạo ra dễ dàng trong trình biên tập này. RJ TextEd còn là 1 công cụ tạo web đơn giản. Nó có thể sử dụng chứa năng auto completion (tự hoàn tất) và gợi ý để hỗ trợ bạn khi bạn cần chỉnh sửa mã nguồn. Bạn cũng có thể xem trước HTML/ ASP/ PHP… code bằng cách sử dụng 1 trong các tab preview hoặc mở 1 tài liệu trong 1 trình duyệt. Không những kiểm soát mã nguồn, trình biên tập này còn quản lí các file ASCII thực, file nhị phân và dĩ nhiên cả các file văn bản thuần túy.

Ứng dụng này hoàn toàn free. Vẫn có nhiều tính năng chưa được liệt kê bên dưới. Bao gồm kiểm tra chính tả, hỗ trợ e-mail, dò tìm cấp cao với các biểu thức thông thường. Để có thông tin đầy đủ hãy kiểm tra phần tính năng.

Để tìm hiểu thêm về chương trình bạn có thể xem qua screenshots, hoặc là thử ngay bây giờ. RJ TextEd được phát triển ở Delphi 2007 bởi Codegear và tung ra như 1 freeware.

Chương trình đã được test với Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/2008/Windows 7.

Tính năng:

• Tự động hoàn tất.
• Tập hợp mã.
• Chế độ cột.
• Kiểm soát cả file ASCII và nhị phân.
• Hướng dẫn HTML.
• Sử dụng TopStyle Lite như trình biên tập CSS nếu được cài đặt.
• Ứng dụng khách FTP với đồng bộ hóa.
• File explorer, text clips, code explorer, project manager...
• Chuyển đổi giữa trang mã định dạng Unicode và định dạng văn bản.
• Dò tìm trang mã Unicode và ANSI.
• Mở/ Lưu file UTF-8 được giải mã mà ko cần signature (BOM).
• Đường dẫn và tên file Unicode.
• Xác nhận HTML, định dạng và sửa chữa.
• Các công cụ có sẵn như chỉnh sửa cú pháp, lấy màu, charmap…

Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Bản Portable
Nhấn Vào Đây Để Tải Về