công cụ hỗ trợ tạo chất liệu Kim loại, thủy tinh...và các material phản chiếu ánh sáng, hiệu quả rất thuyết phục ( một chương trình hỗ trợ 3D max )

link:
http://www.mediafire.com/?3zuiyqe3odn