Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Có một cách đơn giản để biến những bức ảnh chụp bình thường thành ảnh nghệ thuật, đó là dùng chương trình Virtual Photographer. Yêu cầu đầu tiên là bạn phải có chương trình Photoshop, vì phần mềm này là một Plug-in của Photoshop.
Sau khi download chương trình này về máy tính, giải nén, bạn sẽ thấy thư mục optikVerveLabs, sau đó bạn chép 3 file trong thư mục này (trừ file readme.txt) vào thư mục C:/ Program Files -> Adobe -> PhotoShop -> Plug-Ins. Rồi mở Photoshop lên và thực hiện như sau:

- Mở ảnh cần tạo hiệu ứng nghệ thuật (Open).

- Tạo hiệu ứng nghệ thuật cho hình ảnh (Presets): Sau khi mở ảnh, bạn vào phần Filter/optikVerveLabs/Virtual photographer để mở chương trình này lên. Tiếp theo bạn vào phần Presets để chọn hiệu ứng ảnh nghệ thuật, phần này cung cấp hơn 50 hiệu ứng ảnh nghệ thuật khác nhau. Sau khi chọn hiệu ứng ảnh nghệ thuật xong, bạn có thể chọn loại phim muốn sử dụng trong phần Film Type, tiếp theo bạn kéo hai thanh điều chỉnh bên dưới để chọn độ sáng của phim chụp. Bạn có thể chọn tốc độ của phim trong phần Film Speed, sau đó kéo thanh điều chỉnh bên dưới để chọn độ mịn cho hình ảnh. Ngoài ra trong phần Photographic Style, bạn có thể xác lập thêm các thông số khác nếu muốn. Sau cùng bạn nhấn vào nút Process để chuyển về cửa sổ Photoshop, lưu hình ảnh này lại hay in ra ngoài là xong.

:Khi (6)::Khi (6):