EditPlus
là một trình soạn thảo văn bản, trình soạn thảo HTML và lập trình soạn thảo cho Windows. Trong khi nó có thể phục vụ như là một thay thế tốt Notepad, nó cũng cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ cho các trang Web tác giả và lập trình.

* nổi bật cho Cú pháp HTML, CSS, PHP, ASP, Perl, C / C + +, Java, JavaScript và VBScript. Ngoài ra, nó có thể được mở rộng cho các ngôn ngữ lập trình dựa trên các tuỳ chỉnh cú pháp tập tin.
*Trình duyệt web mạnh mẽ để xem trước các trang HTML, cũng như thực thi các lệnh FTP để tải tập tin lên máy chủ FTP.
* Các tính năng khác bao gồm mã HTML thanh công cụ, người sử dụng các công cụ, số đường dây, ruler, URL tô sáng, tự động hoàn thành, cliptext, cột lựa chọn, mạnh, tìm kiếm và thay thế, nhiều hoàn tác / redo, spell checker, bàn phím tùy chỉnh các phím tắt, và nhiều hơn nữa.
nguồn links : congtruongit.com
Nhấn Vào Đây Để Tải Về