Để tiện cho việc quản lý brush và có thể xem được mà không cần phải mở photoshop thì bạn nên sử dụng phần mềm Abr brush viewer 2.0
để cài Abr brush viewer 2.0 bạn phải cài net Framework 2.0. (cái này tớ không cài cũng chạy ngon như thường )
links download: nguồn links congtruongit.com
Abr brush viewer 2.0:

Nhấn Vào Đây Để Tải Về
net Framework 2.0
Nhấn Vào Đây Để Tải Về