cái này nó đòi đúng số machine number mới đăng kí được
mỗi máy có 1 số khác nhau thì sao crack được ?