Media Resizer giúp bạn thay đổi kích thước hình ảnh một cách nhanh chóng nhất, bạn có thể thay đổi kích thước nhiều hình ảnh cùng một lúc.

Chương trình còn cung cấp cho bạn bộ công cụ đa năng để bạn có thể hiệu chỉnh hình ảnh một cách chuyên nghiệp, không thua kém so với các phần chỉnh sửa hình ảnh khác.

Tải Về Với Pass congtruongit.com