EmEditor Text Editor là một phần mềm có dung lượng nhỏ, tuy nhiên có thể mở rộng, dễ sử dụng để sửa văn bản Windows. EmEditor rất dễ tuỳ chỉnh, và nó còn hỗ trợ Unicode và macros mạnh mẽ. Giờ đây EmEditor hỗ trợ những file rất lớn, lên đến 248 GB or 2.1 tỉ hàng! Trong phiên bản chuyên nghiệp có nhiều chức năng bao gồm: kiểm soát những file lớn, chỉnh sửa có chọn lựa theo chiều dọc, chỉnh sửa theo hệ nhị phân, tìm kiếm tối ưu và thay thế, Plug-in những dự án đã được cải thiện và nhiều hơn nữa!

EmEditor ngày nay có thể mở những file thậm chí lớn hơn 248 GB nhờ mở vào một vị trí của file với thanh công cụ mới _ Large File Controller. Large File Controller cho phép bạn định rõ điểm bắt đầu, điểm cuối, và sắp xếp file được mở. Nó cũng cho phép bạn kết thúc việc mở file và giám sát cỡ thật của file và cỡ của đĩa tạm thời có sẵn.

Bạn có thể viết một macro để làm bất kỳ những gì bạn muốn nội trong EmEditor! Không chỉ bạn có thể xác định một macro để ghi chép bằng bàn phím nhằm sử dụng và tham khảo nhiều lần, bạn còn có thể viết những mục tiêu macro của riêng bạn bằng cách vận dụng những ứng dụng khác, những file dựa vào Windows hoặc những tính năng kết nối. Những macro dựa vào thiết bị Windows Scripting Host (WSH), vì thế bạn có thể sử dụng tất cả những mục tiêu thiết thực và mạnh mẽ trong Windows Scripting Host. Bạn có thể lập trình macros với những ngôn ngữ chính thống phổ biến bao javascript và VBScript. Bạn có thể lập trình ngay cả với PerlScript, Python, PHPScript, Ruby, và những ngôn ngữ ActiveScript khác trong thời gian những thiết bị chính thống của bạn còn cài đặt trên hệ thống của bạn. Tuy nhiên, EmEditor cực nhẹ khi sử macros. EmEditor macros là những module được thiết kế độc lập của EmEditor và được thực hiện như một file Dynamic Link Library (DLL). Để bảo tồn những nguồn tài nguyên hệ thống, DLL chỉ chịu tải trong khi thực hiện macro.

Hỗ trợ Unicode là một khuyến cáo bắt buộc cho những người dùng những ngôn ngữ quốc tế. Nhiều phần mềm chỉnh sửa văn bản đòi hỏi Unicode (UTF-7, UTF-8 và UTF-16), tuy nhiên, chúng chỉ chuyển Unicode đến hệ thống mã hoá (hoặc ANSI) nội bộ khi chúng mở file, vì vậy chúng không thể chỉnh sửa chính xác những đặc tính không được hỗ trợ bởi hệ thống mã hoá. Ví dụ, nhiều chỉnh sửa văn bản Shift-JIS (Japanese) được mã hoá vào Windows anh ngữ. Phần lớn những phần mềm ciirnh sửa văn bản không thể mở ngay cả những tên file Unicode. EmEditor vốn dĩ hỗ trợ Unicode, và thực tế, toàn bộ lập trình được xây dựng như một ứng dụng Unicode. EmEditor cho phép bạn mở một file với bất kỳ mở hoá nào trong hệ thống Windows, và bạn dễ dàng chuyển đổi từ một mã hoá này sang mã hoá khác nội trong EmEditor. EmEditor cho phép bạn mở những tên file Unicode, và cho phép bạn kiếm những đặc tính Unicode. Vì EmEditor hỗ trợ đăc tính Unicode ngay cả bên ngoài của Basic Multilingual Plane (BMP), nó có thể thể hiện những đặc tính CJK Extension B lâu bao nhiêu khi mà việc hỗ trợ font luôn có sẵn trên hệ thống. Với EmEditor plug-ins, EmEditor cho phép bạn chuyển đổi văn bản được chọn sang bản tóm tắt và chứng nhận thành tích cá nhân HTML/XML hoặc những tên nêu đặc tính phổ biến và ngược lại.

Tính năng:
- Kiểm soát file lớn
- Chỉnh sửa theo chọn lựa chiều dọc
- Chỉnh sửa nhị phân
- Tìm kiếm tối ưu và thay thế
- Plug-in những dự án được cải tiến
- Thanh chức năng nay đã có thể được thể hiện
- Tốc độ tối ưu ngay khi mỗi hàng thì rất dài
- Những điểm (CR, LF, Tab, Space, EOF) có thể được tối ưu (Tools > Customize > Marks)
- Katakana (ký tự ngữ âm tiếng Nhật có chức năng giống những chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt hay tiếng Anh dùng để chuyển ngữ những từ không phải là tiếng Nhật) được hỗ trợ sẵn
- Sự phân tích trọng lượng tự động bằng việc click chuột.
- Hướng dẫn thụt hàng vào có thể được thể hiện (Configuration Properties > Marks > Show Indent Guides)
- Click chuột phải (Right-click) những con số trong hàng hay bên trái của cửa sổ để chuyển con trỏ để bắt đầu hàng đó.
- Tag Format có thể được định rõ với những sự thực hiện thường xuyên (Customize > Edit > Tag Format)
- Chỉnh sửa “kéo và thả chuột” được thực hiện (Customize > Edit > Enable Text Drag and Drop)
- Những danh mục tạm thời được định rõ (Customize > Advanced > Use System Temporary Folder)
- Cửa sổ bản đồ bàn phím có thể được sắp xếp bởi click ở mỗi cột.
- Những file INI có thể được nhập khẩu vào Registry (Import and Export Wizard > Import Personal INI files to the Registry)
- Lệnh copy bây giờ sao chép nguyên vẹn hàng hiện tại khay khi chữ không được chọn. Những hành động cũ cũng được chọn bằng cách dùng lệnh chọn lựa sao (Copy Selection command)
- Lệnh cắt (Cut) thì nay cắt nguyên vẹn hàng hiện tại ngay cả khi chữ không được chọn. Những hành động cũ cũng được chọn bởi sử dụng lệnh chọn cắt Cut Selection command)
- Một hộp thoại mới xuất hiện khi những đặc tính không giá trị được chứa trong file đang mở
- Một hộp thoại mới xuất hiện khi tài liệu chứa những đặc tính mà nó sẽ bị mất nếu được lưu khi chọn mã hoá để lưu.
- Tìm trong những file kết quả có thể được tìm thấy trong Output Bar (Find in Files > Use Output Bar)
- Những lệnh trở lại cái cũ hay đến cái tiếp theo có thể được dùng để vào giữa những kết quả trong Output bar
- Lăn chuột với CTRL để tăngn hoặc giảm cỡ chữ.
- Lăn chuột với Right-click để di chuyển quay lại tài liệu cũ hay đến tài liệu mới.
Nhấn Vào Đây Để Tải Về