AutoRun Design Specialty v9.0.50.6


AutoRun Design Specialty là một công cụ mạnh mẽ cho việc tạo giao diện autorun (tự chạy) chuyên nghiệp cho CD/DVD của bạn. Đây là cách dễ dàng nhất để tạo, sửa giao diện autorun và tạo file autorun cho CD/DVD trong môi trường WYSIWUG (What You See Is What You Get - Những gì bạn thấy là những cái bạn có), chỉ cần click, trỏ, định vị trí và test. Tất cả đều rất trực quan, nhanh và đơn giản.

Download:
Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Keygen:
Nhấn Vào Đây Để Tải Về