Tạo ra 1 banner ads, web buttons, animated gifs, logos, image ads và 1 số web graphic khác. Nó không chỉ là banner! Nó còn là 1 banner ad maker sống động, button maker, và logo maker trong 1.

Banner Maker Pro là phần mềm sử dụng nhanh chóng (và dễ dàng!) Cho phép bạn tạo các Banner, nút trên trang web , icon hoạt hình, các logo, hình ảnh quảng cáo và các đồ họa trên trnag web khác. Nó không phải chỉ tạo các banner! Đây là một trương trình tạo banner,logo,nut AIO

Bằng cách sử dụng một giao diện phép màu, Banner Maker Pro cho phép bạn dễ dàng tạo các banner nhìn giống chuyên nghiệp, các nút, và đồ họa cho các trang web chỉ trong vài phút . Chỉ cần làm theo các tab ở trên cùng của chương trình để đi từng bước trong quá trình tạo hình ảnh. Khi bạn đã hoàn thành hình ảnh, chỉ cần lưu nó dưới dạng GIF hoặc JPEG và thêm nó vào trang web của bạn

Tạo một banner hoặc nút ấn sống động chỉ dưới 5 phút! Không cần nhiều kiến thức đồ họa .

Nếu bạn không phải là một chuyên gia đồ họa ....
Thì Banner Maker Pro là dành cho bạn. Không có cách nào dễ dàng hơn để làm đồ họa trên web. Đây là một trương trình đồ họa đầy đủ tính năng mà không có mẫu ẩn, công cụ biến mất, hoặc một đường cong học tập dài (?). Và nó ít hơn tất cả các chi phí của việc thuê một nghệ sĩ đồ họa.

Nếu bạn là một chuyên gia đồ họa ....
Banner Maker Pro là cho các bạn, quá. Không có cách nào để thực hiện nhanh đồ họa trên web chất lượng cao hơn là với Banner Maker Pro. Với tính năng Power Preview, không có cách nào để xem nhanh hơn hàng trăm biến thể khác nhau về hình ảnh của bạn.

Lợi ích của việc sử dụng Banner Maker Pro
* Banner Maker Pro là cách dễ nhất để làm đồ họa trêm wen. Bạn có thể tạo ra một banner sống động chỉ trong 5 phút mà không cần thiết phải có các kỹ năng đồ họa.
* Nhiều tùy chỉnh hơn các banner và các nút trực tuyến khác. Sử dụng bất kỳ hình ảnh, font chữ nào, bất kỳ kích thước, và tạo ra rất nhiều các loại hình hoạt hình biểu trưng.
* Hơn 500 Background và hình anh "đưng1 mình".Back ground bao gồm các cửa sổ hộp thoại thông thường để tạo ra background độc đáo, tùy chỉnh, không thể được tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Hình ảnh bao gồm hơn 40 cửa số điều khiển hình ảnh thông thường khác nhau Có hơn 300 background khác nhau với các phong cách và kích cỡ khác nhau
Version 6 Features ( Feature thì khỏi dịch nhá)
* The Power Preview allows you to view hundreds of different combinations of your image with different backgrounds and fonts.
* One Step Animation - create animated buttons and banners quickly and easily - select the type of animation and save. That's it.
* Better, smoother text - Text created with Banner Maker Pro now has anti-aliasing technology. Text looks clean and crisp.
* Bevels and borders - Many options available for framing banners and buttons.
* Add any images from logos to additional backgrounds.
* Add text with any font, size, style, and color.
* Set text at any angle or wrap the text around a circle.
* Many 3D text effects are available.
* Email and FTP your images right from Banner Maker Pro.
* Make gradient text that blends different colors.
* Enhanced save options that include transparent areas.
* Shapes - Buttons can now be made from Arrows, Diamonds, Hexagons, Octagons, and Stars. In addition, all shapes now include the ability to add a shadow and/or an edge.
* Resize images - Any image can be added to a graphic and be resized. The Image can also be blended into the button or banner using transparency.
* Edit saved animations - Animations can be saved and edited at a later time.
* Generate HTML and mouse-over code.
* Preview changes in the web browser.
* Create a Banner Rotator with up to 8 images.
* Compress your images using the built in jpeg and non-animated gif cruncher.
Tải Về Với Pass congtruongit.com