MagicISO là công cụ biên tập ảnh đĩa CD và sao lưu CD mạnh mẽ. Ứng dụng cho phép sao lưu CD/DVD vào ổ cứng và trực tiếp tạo/chỉnh sửa/trích xuất các tập tin ISO. Chương trình có thể tạo các ảnh đĩa CD khởi động được.

MagicISO Maker là phần mềm cho phép bạn chỉnh sửa các tập tin ISO.

MagicISO Maker cũng có khả năng chuyển đổi định dạng .BIN hay bất kì định dạng tập tin khác được tạo bằng cách phần mềm ghi CD hay phần mềm tạo CD-ROM ảo sang định dạng ISO.

MagicISO Maker tích hợp vào Window Explorer.

Các tính năng :
 • Tạo tập tin ISO
  • <li>Lưu CD/DVD ra tập tin ISO
  • Tạo tập tin ISO mới
  • Tạo tập tin ISO khởi động được
  • Dùng MagicISO để tạo tập tin ảnh đĩa ISO
  </li>
 • Chỉnh sửa tập tin ISO
  • <li>Mở tập tin ISO
  • Mở bất kì tập tin ảnh CD/DVD nào (BIN,NRG,BWI,IMG,MDF,IMG,...)
  • Nhận diện tự động nhiều tập tin ảnh đĩa CD/DVD đa dạng
  • Hỗ trợ mở các tập tin ảnh đĩa ghi nhiều lượt (multi-session)
  • Thêm tập tin vào ISO
  • Xóa tập tin khỏi ISO
  • Đổi tên tập tin trong ISO
  • Xem và chạy tập tin trong ISO
  • Xem và chỉnh sửa các thuộc tính tập tin trong ISO
  • Tìm kiếm tập tin trong ISO
  • Thêm tập tin ảnh khởi động được vào ISO để tạo tập tin ảnh CD khởi động được
  </li>
 • Trích xuất tập tin ISO
  • <li>Trích xuất tập tin từ ISO và các tập tin ảnh CD/DVD khác
  • Bảo toàn ngày tháng tập tin khi trích xuất ra từ ISO
  • Dùng MagicISO như một trình trích xuất ISO
  </li>
 • Nạp tập tin ISO
  • <li>Sử dụng MagicDisc(miễn phí) để nạp tập tin ảnh đĩa CD/DVD thành ổ CD/DVD ảo
  </li>
 • Ghi tập tin ISO
  • <li>Ghi tập tin ISO và các tập tin ảnh đĩa khác ra CD-R,CD-RW,DVD-R,DVD-RW,DVD+R,DVD+RW trực tiếp
  • Ghi tập tin/thư mục lên CD/DVD trực tiếp
  • Tạo/tiếp tục/kết thúc ghi các CD/DVD ghi nhiều lượt (multi-session). Bạn có thể tạo các CD/DVD dữ liệu và thêm tập tin/thư mục vào sau.
  • Ghi tập tin ảnh CD nhạc trực tiếp ra CD-R,CD-RW
  • Ghi tập tin ảnh CD phim trực tiếp ra CD-R,CD-RW
  • Ghi tập tin ảnh Super Video trực tiếp ra CD-R,CD-RW
  • Hỗ trợ ghi CD theo chế độ định dạng mode 1 or mode 2 / XA.
  • Hỗ trợ công nghệ ghi đĩa an toàn burning-proof
  • Hỗ trợ ghi CD lên các ổ CD-R/RW kết nối USB
  • Sử dụng MagicISO như một trình ghi ISO
  </li>
 • Tạo tập tin ảnh đĩa CD nhạc
  • <li>Tạo tập tin ảnh CD nhạc dưới định dạng BIN/CUE
  </li>
 • Chỉnh sửa tập tin ảnh CD nhạc
  • <li>Hỗ trợ thêm MP3 vào tập tin ảnh đĩa CD nhạc
  • Hỗ trợ thêm WAV vào tập tin ảnh đĩa CD nhạc
  • Hỗ trợ xóa nhạc trong tập tin ảnh đĩa CD nhạc
  • Hỗ trợ chơi nhạc trong tập tin ảnh đĩa CD nhạc
  </li>
 • Trích xuất nhạc từ tập tin ảnh đĩa CD nhạc
  • <li>Trích xuất nhạc dưới dạng WAV/MP3 từ tập tin ảnh đĩa CD nhạc ra ổ cứng
  </li>
 • Tạo tập tin ảnh đĩa CD phim
  • <li>Tạo tập tin ảnh CD phim mới dưới định dạng BIN/CUE
  • Hỗ trợ tạo VCD 1.1, VCD 2.0, SVCD
  </li>
 • Chỉnh sửa tập tin ảnh CD phim
  • <li>Hỗ trợ thêm MPEG vào tập tin ảnh CD phim
  • Hỗ trợ thêm dữ liệu vào tập tin ảnh CD phim
  • Hỗ trợ xóa phim/nhạc khỏi tập tin ảnh CD phim
  </li>
 • Trích xuất phim từ tập tin ảnh đĩa CD phim
  • <li>Trích xuất phim dưới dạng MPEG từ tập tin ảnh đĩa CD phim ra ổ cứng
  </li>
 • Chuyển đổi ISO và BIN
  • <li>Chuyển đổi BIN sang ISO
  • Chuyển đổi ISO sang BIN
  • Chuyển đổi bất kì định dạng ảnh đĩa nào (NRG,BWI,IMG,MDF,...) sang ISO
  • Chuyển đổi bất kì định dạng ảnh đĩa nào (NRG,BWI,IMG,MDF,...) sang BIN
  </li>
 • Mở / chỉnh sửa / trích xuất tập tin ảnh đĩa mềm
  • <li>Hỗ trợ bất kì định dạng ảnh đĩa mềm nào (FLP, DSK, BFI, BWI,...)
  • Hỗ trợ định dạng FAT 12/16/32
  • Hỗ trợ tạo đĩa dung lượng 360KB/720KB/1.2MB/1.44MB/2.88MB
  • Hỗ trợ thêm bất kì tập tin/thư mục vào tập tin ảnh đĩa
  </li>
 • Tạo tập tin ảnh CD/DVD khởi động đa năng
  • <li>Hỗ trợ lên đến 128 đối tượng
  • Hỗ trợ khóa tăng tốc tùy định
  • Tạo DVD cài đặt Windows 98/ME/NT/2K/XP/2003 tất cả trong một
  </li>
 • Tạo tập tin ảnh CD/DVD từ CD-ROM/DVD-ROM
  • <li>Tạo tập tin ảnh ISO từ CD-ROM/DVD-ROM
  • Tạo tập tin ảnh BIN/CUE image from CD-ROM/DVD-ROM
  • Hỗ trợ making CD/DVD image file from multisession CD/DVD
  • Hỗ trợ tạo tập tin ảnh CD nhạc từ CD nhạc
  • Hỗ trợ tạo tập tin ảnh CD phim từ CD phim
  </li>
 • Giao diện người dùng
  • <li>Cửa sổ mang phong cách XP
  • Bảng tập tin và thư mục tương tự Explorer
  • Kèm theo trình duyệt tập tin Windows File Explorer
  • Hỗ trợ kéo thả hoàn toàn khi thêm/trích xuất tập tin từ ISO
  • Các chế độ xem theo phong cách Explorer : biểu tượng nhỏ, biểu tượng lớn, liệt kê, chi tiết
  • Hỗ trợ nhiều định dạng ảnh CD/DVD
  </li>
Tải Về Với Pass congtruongit.com